Is mijn bedrijf verplicht commissarissen aan te stellen?

Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om commissarissen aan te stellen. Zij hebben deze doorgaans zitting in een afzonderlijke Raad van Commissarissen (RvC), maar in een one-tier model maken zij als niet-uitvoerende bestuurders deel uit van de Raad van Bestuur van de vennootschap. Een bedrijf valt te kwalificeren als een structuurvennootschap, wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Wanneer moet ik de ondernemingsraad raadplegen?

  Als een bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft, dan moet het bestuur bij het nemen van een aantal besluiten om het advies of de instemming van de ondernemingsraad (OR) vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om besluiten over de overdracht van de onderneming of de wijziging van een pensioenregeling. Als het bestuur geen advies inwint van de OR of het advies van de OR niet (geheel) overneemt, dan kan de OR beroep instellen tegen het besluit.

 • Wat zijn de belangrijkste rechten en bevoegdheden van aandeelhouders?

  In ruil voor hun investering in uw bedrijf, krijgen aandeelhouders een aandeel in het bedrijf. Dit aandeel geeft hen een aantal rechten en bevoegdheden.

  Rechten aandeelhouders:

  • dividendrecht (recht op uitkering van een deel van de winst van het bedrijf), en
  • stemrecht (tijdens een aandeelhoudersvergadering).

  Bevoegdheden aandeelhouders:

  • bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering;
  • indienen van een enquêteverzoek;
  • Benoeming en ontslag bestuurders;
  • vaststellen van de jaarrekening;
  • beslissen over de wijziging van de statuten, en
  • beslissen over het beloningsbeleid voor bestuurders.