Is mijn bedrijf verplicht commissarissen aan te stellen?

Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om commissarissen aan te stellen. Zij hebben deze doorgaans zitting in een afzonderlijke Raad van Commissarissen (RvC), maar in een one-tier model maken zij als niet-uitvoerende bestuurders deel uit van de Raad van Bestuur van de vennootschap. Een bedrijf valt te kwalificeren als een structuurvennootschap, wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden.