Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Ynze Kliphuis
mr. Ynze Kliphuis
advocaat

Ynze Kliphuis staat winkelketens, makelaars, bedrijven en particulieren bij in kwesties over vastgoed en (ver)huur en in geschillen met overheden over bestemmingsplannen, bouwprojecten en vergunningen. Ynze werkt sinds 2007 bij Russell.
 

@: ynze.kliphuis@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Domeinnaam gekaapt, wat kunt u doen?

Publicatiedatum: 27 februari 2019

Merkhouders en handelsnaamhouders kunnen domeinnamen claimenHet registreren en gebruiken van een domeinnaam is eenvoudig en in de huidige tijd een slimme zet. Waar moet u als merkhouder, handelsnaamhouder of domeinnaamhouder op letten?

Internet is toegankelijk voor iedereen. Het beginnen van een webshop is daarom aantrekkelijk. Online kunnen waren en diensten immers ook (inter)nationaal worden aangeboden. Bij registratie en gebruik van een domeinnaam moet u wel in acht nemen dat merken en handelsnamen bescherming genieten. Dat betekent dat de houders daarvan kunnen optreden tegen domeinnamen die hun merknaam of handelsnaam bevatten. Hoe zit dit precies?
 

Wanneer heeft u een merk of handelsnaam?

Een merk en een handelsnaam hebben iets gemeen, namelijk dat ze beide onder het publiek bekend zijn.

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een onderneming kan meerdere handelsnamen hebben, denk bijvoorbeeld aan ‘KLM’ en ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’. Handelsnamen zijn beschermd zodra ze gebruikt worden in het economisch verkeer. Deponering of inschrijving is niet verplicht.

Een merk daarentegen is pas beschermd als het is ingeschreven in het merkenregister. Merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan de letter ‘M’, een groot publiek zal dit teken herkennen en weten dat dit staat voor McDonald's.
 

Redenen om op te treden

Allereerst wordt er ongerechtvaardigd (financieel) voordeel getrokken uit de naamsbekendheid van het merk of handelsnaam. Daarnaast kan zo ook afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en de handelsnaam. Het onderscheidend vermogen zorgt ervoor dat het (relevante) publiek de herkomst van de producten kunnen herleiden tot het merk of de handelsnaam. Ook kan het reputatieschade opleveren als de domeinnaam bijvoorbeeld wordt gebruikt om in plaats van de kwaliteitsproducten van het merk producten van merkpiraten te verkopen.
 

Waar kunt u tegen optreden?

Als merkhouder of handelsnaamhouder kunt u optreden tegen domeinnamen die te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Dat hier sprake van is, kunt u afleiden uit de volgende omstandigheden:

Oneerlijke concurrentie: De domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een andere website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden. Door het gebruiken van de merk- of handelsnaam kan er verwarring ontstaan, zodat het publiek denkt dat de website wordt beheerd door de merkhouder of handelsnaamhouder.

Domain name grabbing: De domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een fors hoger bedrag te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een concurrent.

Dwarsbomen: De domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken of om de activiteiten van de eiser te verstoren. Een aanwijzing hiervoor is dat de domeinnaamhouder een groot aantal domeinnamen heeft, die sterk op elkaar lijken en nauwelijks gebruikt worden.

Typosquatters: Deze maken misbruik van typefouten, bijv. russel.nl in plaats van russell.nl. Wie een verkeerde letter typt, komt op een andere website terecht. Soms zijn dit websites die schadelijke software verspreiden of eruitzien als de site van bijvoorbeeld uw bank (phishing). Dit is vervelend voor de gebruikers en kan de reputatie van de ‘echte’ bedrijven (zonder typefout) schaden.
 

Wel te goeder trouw?

Het is echter ook mogelijk dat het merk te goeder trouw in de domeinnaam wordt gebruikt. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder andere aantonen door de volgende omstandigheden:

  • Voor het geschil gebruikte de domeinnaamhouder de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Hierbij kan worden gedacht aan twee ver uit elkaar liggende lokale bedrijven, zoals bakkerijen, die te goeder trouw op hun website ook bezorgdiensten aanbieden.
  • De domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder die domeinnaam.
  • De domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij financieel gewin te behalen of de merk-/handelsnaam te schaden. Voorbeelden zijn fansites.

Als van één van deze omstandigheden sprake is, wil dat nog niet zeggen dat de eis per definitie zal worden afgewezen. Het is enkel een aanwijzing dat domeinnaamhouder een legitiem belang heeft bij de domeinnaam.
 

Wat kunt u vorderen?

De eiser kan kiezen tussen een gerechtelijke procedure of de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. Kiest u voor de geschillenregeling dan kunt u bij het Arbitration and Mediation Center van de World Intellectual Property Organization (WIPO) een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder instellen, zodat u de domeinnaamhouder wordt. In deze procedure instantie kunt u geen schadevergoeding of proceskosten vorderen.

Schadevergoeding?
Als het gebruik van een domeinnaam onrechtmatig is, kunt u hierdoor schade lijden. Hiervan kan sprake zijn bij domeinnaamkaping of wanneer de domeinnaamhouder zijn website niet als handelsnaam voert, maar wel met zijn domeinnaam verwarring wekt. U kunt bij de rechter een vordering tot schadevergoeding indienen. Uiteraard dient u dan wel hard te kunnen maken dat u schade heeft geleden en hoe groot deze schade is.
 

Tips

  • Onderneem actie tegen domeinnamen waarin uw merk- of handelsnaam is opgenomen.
  • Houd er rekening mee dat registratie en gebruik van een merk of handelsnaam waarvan u niet de houder bent, in een domeinnaam kan leiden tot een vordering tegen u.
     

Meer informatie

Wilt u actie ondernemen tegen een domeinnaam waarin uw bedrijfsnaam is opgenomen? Heeft u vragen over domeinnamen? Neem dan contact met ons op:

 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.