Moet de huurder de winkel ontruimen op de aangezegde einddatum?

Nee, de huur eindigt niet vóór de datum die de rechter heeft vastgesteld. De verhuurder moet dus een procedure starten. De rechter toetst bijvoorbeeld of de juiste opzegtermijn in acht is genomen en of de aangevoerde wettelijke opzeggingsgrond beëindiging van de huur rechtvaardigt. Is dat het geval dan stelt de rechter een einddatum en ontruimingsdatum vast.

Een uitzondering geldt als de huurder zelf opzegt of instemt met de opzegging door de verhuurder. Dan eindigt de huur wel op de aangezegde einddatum en moet de huurder het pand op die datum hebben ontruimd.