Mijn werknemer meldt zich regelmatig 1 of 2 dagen ziek. Wat kan ik doen?

Bij frequent kort ziekteverzuim raden wij u aan om met uw werknemer in gesprek te gaan en om aan hem voor te stellen de bedrijfsarts te bezoeken. De bedrijfsarts kan proberen te achterhalen wat de oorzaak van het regelmatige verzuim is.

U kunt in uw verzuimprotocol voorschrijven dat na drie keer ziekteverzuim binnen een jaar een gesprek zal plaatsvinden.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Welke verplichtingen heeft een werknemer tijdens ziekte?

  Uw werknemer moet zich actief inspannen voor zijn herstel en re-integratie. Belangrijke re-integratieverplichtingen van de werknemer zijn:

  • naleven van uw redelijke, schriftelijke controlevoorschriften. U heeft immers informatie nodig om vast te stellen of de werknemer recht heeft op loon;
  • opvolgen van redelijke voorstellen en meewerken aan maatregelen van u of de bedrijfsarts;
  • meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak; en
  • accepteren van passend werk.
 • Mijn werknemer meldt zich ziek. Wat moet ik doen?

  Met het stappenplan kunt u precies zien welke stappen u op welk moment moet nemen nadat uw werknemer zich ziek heeft gemeld. In het kort moet u de volgende stappen doorlopen:

  • Dag 1: ziekmelding door werknemer;
  • Week 6: probleemanalyse;
  • Week 8: plan van aanpak;
  • Week 42: 42e-weeksmelding;
  • Week 52: eerstejaarsevaluatie;
  • Week 88: WIA-aanvraag;
  • Week 91: eindevaluatie;
  • Week 93: re-integratieverslag inleveren.

  Ook moet u minstens eens per zes weken een voortgangsgesprek met uw werknemer voeren over de ontwikkelingen in het re-integratietraject.