Heeft de agent recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst?

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de agent in principe recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwill vergoeding genoemd). Dit is een vergoeding voor het geval de inspanningen van de agent tijdens de looptijd van de overeenkomst hebben geleid tot een uitbreiding van het klantenbestand van de principaal en deze uitbreiding de principaal na de beëindiging van de overeenkomst naar verwachting nog aanzienlijke voordelen zal opleveren.

De principaal is echter geen klantvergoeding aan de agent verschuldigd indien:

  • van de door de agent aangebrachte klanten in redelijkheid geen nieuwe transacties te verwachten zijn;
  • de agent zelf de overeenkomst beëindigt;
  • de agent de overeenkomst overdraagt aan een derde.