Priscilla de Leede

Priscilla de Leede adviseert nationale en internationale ondernemers en organisaties over geschillen inzake personeel, medezeggenschap en sociale zekerheid. Zij is werkzaam op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

Priscilla de Leede adviseert nationale en internationale ondernemers en organisaties over alle onderdelen van het arbeidsrecht. Zij procedeert en onderhandelt voor bedrijven in geschillen over ontslag, reorganisatie, concurrentiebedingen, arbeidsovereenkomsten en de positie van bestuurders. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met ondernemingsraden, waarvoor zij regelmatig cursussen verzorgt. Priscilla publiceert over een grote verscheidenheid aan onderwerpen binnen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht, zoals ziekte van werknemers, corporate immigration en het detacheren van werknemers. Zij is werkzaam op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

En verder…
Priscilla houdt van sport, zoals hockey en hardlopen.

Specialismen

 • Arbeidsrecht
 • Ontslagrecht
 • Ondernemingsraad

Mr. Priscilla C.X. de Leede heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Vaklidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
 • Platform Inclusie en Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten

Opleiding

 • 2023 Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (cum laude)
 • 2016 Master Privaatrecht, Universiteit Utrecht
 • 2016 Master Recht & Onderneming, Universiteit Utrecht
 • 2013 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht