Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Contracten: Het ontbinden van een (koop)overeenkomst

Publicatiedatum: 28 juli 2016

Contracten: Het ontbinden van een (koop)overeenkomst | Russell Advocaten AmsterdamIndien twee partijen een overeenkomst sluiten gaan zij er beiden van uit dat de afspraken netjes worden nagekomen en dat er geen problemen ontstaan. Toch komt het regelmatig voor dat een van beide partijen niet levert, niet tijdig levert, een verkeerd of gebrekkig product levert of zich op een andere manier niet aan de overeenkomst houdt. En dan?
 

Ontbinding

Indien de overeenkomst niet op de vooraf beoogde wijze wordt nagekomen is het mogelijk om de overeenkomst onder bepaalde voorwaarden te ontbinden. Welke voorwaarden zijn dat?

  1. Een van beide partijen moet zijn tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Dit moet een essentiële tekortkoming zijn. Wanneer een bakker bijvoorbeeld 10 kilo meel bestelt en achteraf blijkt dat er maar 9955 gram is geleverd is dit onvoldoende reden om de overeenkomst te ontbinden.
  2. Nakoming moet niet meer mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er geen vervangend product is of er een harde deadline is verstreken (denk aan een bruidstaart die vóór 15:00 uur bezorgd moest zijn maar die onderweg is gesneuveld). Indien de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat het juiste product alsnog geleverd kan worden, dan is het niet mogelijk om direct tot ontbinding over te gaan en moet de leverancier de kans krijgen om binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
     
Hoe ontbindt u een koopovereenkomst?

Dit kan door schriftelijk aan de wederpartij te melden dat u de overeenkomst ontbindt. Indien deze de ontbinding accepteert is de overeenkomst vanaf dat moment ontbonden. Indien de wederpartij de ontbinding niet accepteert dan kunt u de rechter vragen om de ontbinding uit te spreken.
 

De gevolgen van de ontbinding

Na ontbinding moeten partijen zo veel mogelijk de situatie van voor het aangaan van de overeenkomst herstellen. Alle leveringen en betalingen moeten ongedaan gemaakt worden. Wanneer de koper het gekochte product terugbrengt moet de verkoper de betaalde prijs teruggeven. Maar wat moet er dan precies teruggeven worden als de koper het product niet meer kan teruggeven of alleen in slechtere staat dan hij het heeft gekocht? Moet de verkoper dan toch de volledige koopprijs teruggeven aan de koper?

Teruggave niet mogelijk
In sommige gevallen kan het product niet meer worden teruggeven door de koper er zal er een vervangende schadevergoeding betaald moeten worden aan de verkoper. Zo deed zich recent de situatie voor van een koper van een motorboot die de overeenkomst wilde ontbinden, omdat de boot mankementen vertoonde. De rechter ontbond de overeenkomst en oordeelde dat de koper zijn geld terug kreeg, maar vergat daarbij te vermelden dat de koper de boot terug moest leveren. De verkoper wilde de uitspraak door de rechter laten aanvullen, maar de koper had de boot inmiddels verkocht. Teruggave was dus niet meer mogelijk. De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat de koper er rekening mee had moeten houden dat hij de boot behoorde terug te geven en daarom een vervangende schadevergoeding moet betalen. Als deze schadevergoeding wordt gebaseerd op de waarde van de boot zal de verkoper minder geld krijgen dan de verkoopprijs die hij moet terugbetalen.

Product minder waard geworden
Het kan ook zo zijn dat teruggave nog wel mogelijk is, maar dat het product inmiddels door de koper is gebruikt en daardoor is beschadigd of anderszins minder waard is geworden. Deze situatie deed zich voor bij de online verkoop van mobiele telefoons. Enkele providers boden telefoons aan voor een all-in prijs, zonder daarbij te vermelden wat de klant feitelijk zou betalen voor de mobiele telefoon. Omdat dit koop op afbetaling was, was dit volgens de Hoge Raad niet toegestaan en mochten gedupeerde klanten de overeenkomst ontbinden voor het gedeelte dat de koop van de telefoon betrof. Zij konden hun toestel terugsturen in de staat waarop het toestel zich op dat moment bevond en kregen al het geld terug. Voor het gebruik van het toestel mocht de provider geen vergoeding vragen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden voor ontbinding van een overeenkomst of heeft u andere vragen over het nakomen van contracten, neem dan contact op met Russell Advocaten:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.