Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Ynze Kliphuis
mr. Ynze Kliphuis
advocaat

Ynze Kliphuis staat winkelketens, makelaars, bedrijven en particulieren bij in kwesties over vastgoed en (ver)huur en in geschillen met overheden over bestemmingsplannen, bouwprojecten en vergunningen. Ynze werkt sinds 2007 bij Russell.
 

@: ynze.kliphuis@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


De verhuurder staat sterker ten opzichte van de faillissementscurator

Publicatiedatum: 19 juni 2019

Doorstart na faillissement moeilijker door rechten verhuurderDe verhuurder van een winkel heeft meer rechten gekregen in de situatie dat zijn huurder failliet gaat. De curator mag niet zonder toestemming van de verhuurder het pand alvast aan een derde verhuren. Dat is namelijk in de meeste huurcontracten voor winkelruimte niet toegestaan. Hiermee wordt een doorstart van een failliete winkel of winkelruimte echter wel moeilijker.
 

Faillissement huurder

Eerder berichtten wij al over de positie van de verhuurder als de huurder failliet gaat:

  • De huur is een boedelschuld, de verhuurder is een preferente schuldeiser.
  • De huur kan door de verhuurder en de curator tussentijds worden opgezegd met een korte opzegtermijn.
  • Realiseert de curator een doorstart, dan kan hij met een indeplaatsstelling – zo nodig met behulp van de rechter - voorkomen dat de verhuurder het verhuurde weer tot zijn vrije beschikking krijgt.
     

Versterking positie verhuurder

De Hoge Raad heeft onlangs de positie van de verhuurder bij het faillissement van de huurder versterkt. De curator die vooruitlopend op een indeplaatsstelling of doorstart het gehuurde alvast in gebruik wil geven aan een derde, heeft daarvoor de toestemming van de verhuurder nodig.

Weet de curator dat de boedel tekort zal schieten om de schuld aan de verhuurder te voldoen en negeert hij desondanks contractuele verboden en/of de bezwaren van de verhuurder, dan kan de curator persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de verhuurder lijdt (gemiste huurpenningen).
 

Onderhuurverbod, aanpassingen aan het gehuurde, etc.

Het arrest van de Hoge Raad ziet op alle verplichtingen van de huurder/curator om iets niet te doen die door de curator actief worden overtreden, zoals bijvoorbeeld de in de ROZ-modelovereenkomsten voor winkelhuur opgenomen verboden:

  • van onderverhuur;
  • om milieugevaarlijke stoffen in of bij het gehuurde te hebben; en
  • om wijzigingen aan te brengen aan de buitenzijde van het gehuurde.
     

Gevolgen voor doorstartende ondernemer

Deze uitspraak betekent dat het lastiger wordt om een doorstart van een winkel na faillissement te realiseren. Wil de potentiële opvolgende huurder al voordat de doorstart volledig is gerealiseerd beginnen met activiteiten in het winkelpand, dan zal hij daarvoor de toestemming van de verhuurder nodig hebben. Zonder toestemming van de verhuurder zal de winkel gesloten blijven totdat de doorstart en indeplaatsstelling zijn afgewikkeld met alle risico’s voor het verliezen van de opgebouwde goodwill, etc.

Betreft de doorstart een winkelketen dan zal de doorstarter met alle verhuurders afzonderlijk afspraken dienen te maken. Ook maakt dit het risico groter dat de doorstart mislukt, omdat de verhuurders van de aantrekkelijkste locaties deze mogelijkheid zullen aangrijpen om de failliete huurder te vervangen door een betere huurder.
 

Meer informatie?

Heeft u vragen over huur of verhuur van bedrijfsruimte of andere vragen over uw vastgoed? De specialisten van Russell Advocaten geven u graag advies. Neem dan  contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.