Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Publicatiedatum 2 juni 2021
Per 1 juli 2021 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Hieronder vindt u de nieuwe bedragen.

minimumloon - LinkedIn

Minimumloon

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2021:

1.701,00  per maand
392,55  per week
78,51  per dag

Minimum jeugdloon

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
20 jaar80%€ 1.360,80€ 314,05€ 62,81
19 jaar60%€ 1.020,60€ 235,55€ 47,11
18 jaar50%€ 850,50€ 196,30€ 39,26
17 jaar39,5%€ 671,90€ 155,05€ 31,01
16 jaar34,5%€ 586,85€ 135,45€ 27,09
15 jaar30%€ 510,30€ 117,75€ 23,55

Deeltijd

Bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager.

Uurloon

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Meer informatie

Wilt u meer weten over salariëring en arbeidsvoorwaarden? Of heeft u andere vragen over wijziging van arbeidsovereenkomsten? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hebben opdrachtnemers recht op het wettelijk minimumloon?

  13 april 2017

  De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt gewijzigd. Wat betekent de wetswijziging voor u als opdrachtgever? Moet u uw opdrachtnemers straks minimaal het wettelijk minimumloon betalen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

  3 december 2020

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 januari 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder