Wet werken waar je wil

Publicatiedatum 2 februari 2021
In deze coronatijd krijgt (vrijwel) iedereen te maken met thuiswerken. Maar kan een werknemer – ook na de coronatijd – thuiswerken afdwingen? Het ‘Wetsvoorstel Werken waar je wil’ verstevigt het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen.

thuiswerken-weblijst.5d6baf-1.jpg

Hoe zit het nu?

Op grond van de Wet Flexibel Werken kan een werknemer zijn werkgever schriftelijk verzoeken om aanpassing van zijn arbeidsduur, werktijd en werkplek. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal een half jaar in dienst is bij een werkgever met 10 of meer werknemers. Ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd geldt dat de werkgever dit alleen kan afwijzen indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. Dit vereiste geldt niet ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de werkplek.

Wat verandert het wetvoorstel?

Volgens het wetsvoorstel wordt in de Wet Flexibel Werken opgenomen dat ook een verzoek van de werknemer tot aanpassing van zijn werkplek door de werkgever alleen nog kan worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Afwijzing van een verzoek tot thuiswerken is dus minder snel mogelijk.

Is afwijking van de Wet Flexibel Werken mogelijk?

De Wet Flexibel Werken is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemers. Afwijking van de wet is mogelijk indien een CAO van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen werkgevers met de ondernemingsraad – of bij gebreke daarvan met de personeelsvertegenwoordiging – schriftelijk overeenkomen dat voor een maximale periode van 5 jaar wordt afgeweken van de wet.

Wat is de stand van zaken?

De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel is recent gesloten. Dit betekent dat het nu aan de Ministerraad is om een besluit te nemen over het wetsvoorstel.

Aandachtspunt

Ook indien werknemers thuiswerken dient u als werkgever nog steeds te voldoen aan uw zorgplicht en dus te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt nu reeds, ongeacht of het wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over thuiswerken of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder