Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wet werken waar je wil

Publicatiedatum 2 februari 2021
In deze coronatijd krijgt (vrijwel) iedereen te maken met thuiswerken. Maar kan een werknemer – ook na de coronatijd – thuiswerken afdwingen? Het ‘Wetsvoorstel Werken waar je wil’ verstevigt het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen.

thuiswerken-weblijst.5d6baf-1.jpg

Hoe zit het nu?

Op grond van de Wet Flexibel Werken kan een werknemer zijn werkgever schriftelijk verzoeken om aanpassing van zijn arbeidsduur, werktijd en werkplek. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal een half jaar in dienst is bij een werkgever met 10 of meer werknemers. Ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd geldt dat de werkgever dit alleen kan afwijzen indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. Dit vereiste geldt niet ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de werkplek.

Wat verandert het wetvoorstel?

Volgens het wetsvoorstel wordt in de Wet Flexibel Werken opgenomen dat ook een verzoek van de werknemer tot aanpassing van zijn werkplek door de werkgever alleen nog kan worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Afwijzing van een verzoek tot thuiswerken is dus minder snel mogelijk.

Is afwijking van de Wet Flexibel Werken mogelijk?

De Wet Flexibel Werken is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemers. Afwijking van de wet is mogelijk indien een CAO van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen werkgevers met de ondernemingsraad – of bij gebreke daarvan met de personeelsvertegenwoordiging – schriftelijk overeenkomen dat voor een maximale periode van 5 jaar wordt afgeweken van de wet.

Wat is de stand van zaken?

De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel is recent gesloten. Dit betekent dat het nu aan de Ministerraad is om een besluit te nemen over het wetsvoorstel.

Aandachtspunt

Ook indien werknemers thuiswerken dient u als werkgever nog steeds te voldoen aan uw zorgplicht en dus te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt nu reeds, ongeacht of het wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over thuiswerken of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder