Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Werknemer wil meer werken

Publicatiedatum: 30 augustus 2017

Werknemers die graag meer uren willen werken bij hun huidige werkgever kunnen een verzoek tot uitbreiding van hun werkuren doen. Aan welke voorwaarden moet zo’n verzoek voldoen en wanneer moet dit verzoek worden ingewilligd?
 

Verzoek vermeerdering arbeidsduur

Werknemers die parttime werken en hun aantal arbeidsuren willen uitbreiden, bijvoorbeeld omdat ze minder vaak thuis hoeven te zijn voor de kinderen, kunnen om een (flexibele) vermeerdering van hun arbeidsduur verzoeken. Sinds 1 januari 2016 zijn de voorwaarden voor zo’n verzoek vastgelegd in de Wet flexibel werken. In deze wet zijn ook de voorwaarden voor een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur vastgelegd.
 

Voorwaarden

Werknemers die een dienstverband van minimaal 26 weken hebben, mogen om vermeerdering van hun arbeidsduur verzoeken. Dit verzoek dient twee maanden voor het beoogde tijdstip van ingang te worden ingediend.

Na indiening van het verzoek moet de werkgever overleg voeren met de werknemer. Het doel van het overleg is om een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is. Na het overleg kan het verzoek worden toegewezen, afgewezen, ingetrokken of aangepast. De werkgever moet uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum beslissen op het verzoek. Is de werkgever te laat of beslist hij niet? Dan wordt het verzoek automatisch toegewezen.

Het verzoek mag alleen gaan over uitbreiding van het aantal uren van de eigen functie van de werknemer. Het verzoek kan dus geen betrekking hebben op een openstaande vacature voor een andere functie. In dat geval moet de werknemer de sollicitatieprocedure volgen.
 

Verplicht inwilligen?

De werkgever mag het verzoek alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierbij kan worden gedacht aan economische, technische of operationele belangen die ernstig zouden worden geschaad bij inwilliging van het verzoek. Uit de rechtspraak blijkt dat hiervan niet snel sprake is.

De wet stelt dat van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in ieder geval sprake is als de vermeerdering van de arbeidsduur leidt tot ernstige problemen:

  • van financiële of organisatorische aard;
  • wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk;
  • omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe ontoereikend is.

In de volgende gevallen was bijvoorbeeld geen sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang:

  • De formatieruimte wordt reeds door oproepkrachten bezet;
  • Het verzoek wordt geweigerd omdat de werknemer onvoldoende functioneert. De werknemer is echter pas tijdens overleg over het verzoek voor het eerst daarvan op de hoogte gebracht;
  • De werkgever heeft de voorkeur om de onvervulde werkzaamheden door een fulltimer in te laten vullen.

Er was bijvoorbeeld wel sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang onder de volgende omstandigheden:

  • Het verzoek wordt gedaan tijdens ziekte van de werknemer of voor periode van zwangerschaps- of bevallingsverlof;
  • Het verzoek van de werknemer betreft werkzaamheden behorend tot een lagere salarisschaal.
     

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u moet omgaan met een verzoek van een werknemer tot uitbreiding van zijn aantal werkuren? Vraagt u zich af of u een verzoek moet inwilligen? Neem dan contact met ons op:
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.