Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

Publicatiedatum 16 december 2020
Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

2021

Wet franchise

Per 1 januari 2021 worden de rechten van franchisenemers beter beschermd. De Wet franchise geldt voor alle contracten die vanaf die datum worden gesloten. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt voor enkele onderdelen uit de wet een overgangsperiode.

Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA)

Momenteel kan één schuldeiser of aandeelhouder de sanering van een failliet bedrijf tegenhouden. Ook als de overige schuldeisers en aandeelhouders wel akkoord daarmee zijn. Per 1 januari 2020 maakt de WHOA het mogelijk dat een meerderheid van schuldeisers dan naar de rechter kan stappen. De rechter kan het akkoord voor de schuldsanering bevestigen, zodat ook de tegenstribbelende schuldeiser daaraan gebonden is.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging kleine ondernemers

Bij beëindiging van het bedrijf hebben de werknemers recht op transitievergoeding. Met name voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers kan dit voor problemen zorgen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij daarom bij het UWV compensatie aanvragen bij beëindiging van het bedrijf wegens pensionering of overlijden. Het is de bedoeling dat deze regeling ook gaat gelden voor bedrijfsbeëindiging wegens ziekte. De ingangsdatum van die aanvulling is echter nog niet bekend.

Minimumloon

Ieder half jaar verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon. Het bedrag dat u minimaal aan uw werknemers dient te betalen vindt u hier.

Brexit en 403-verklaring

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze de Brexit zal plaatsvinden: deal of no deal. Wel duidelijk is dat de overgangsperiode op 1 januari 2021 zal zijn afgelopen. Een aantal regelingen zal ook bij een deal niet worden meegenomen. Zo zal de Nederlandse dochteronderneming van een Britse moedermaatschappij in veel gevallen geen gebruik meer kunnen maken van de 403-verklaring. Wilt u toch deze regeling blijven toepassen dan helpen wij u graag met het zoeken naar een oplossing.

Meer informatie

Heeft u vragen over de komende wijzigingen of zoekt u juridische ondersteuning en advies bij een geschil? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Franchise: Wet franchise geeft regels voor franchiseovereenkomst

  7 juli 2020

  Op 30 juni 2020 is de Wet franchise aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wordt waarschijnlijk op 1 januari 2021 van kracht. Wat verandert er voor franchisegevers en franchisenemers?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

  3 december 2020

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 januari 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder