Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

Publicatiedatum 16 december 2020
Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

2021

Wet franchise

Per 1 januari 2021 worden de rechten van franchisenemers beter beschermd. De Wet franchise geldt voor alle contracten die vanaf die datum worden gesloten. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt voor enkele onderdelen uit de wet een overgangsperiode.

Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA)

Momenteel kan één schuldeiser of aandeelhouder de sanering van een failliet bedrijf tegenhouden. Ook als de overige schuldeisers en aandeelhouders wel akkoord daarmee zijn. Per 1 januari 2020 maakt de WHOA het mogelijk dat een meerderheid van schuldeisers dan naar de rechter kan stappen. De rechter kan het akkoord voor de schuldsanering bevestigen, zodat ook de tegenstribbelende schuldeiser daaraan gebonden is.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging kleine ondernemers

Bij beëindiging van het bedrijf hebben de werknemers recht op transitievergoeding. Met name voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers kan dit voor problemen zorgen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij daarom bij het UWV compensatie aanvragen bij beëindiging van het bedrijf wegens pensionering of overlijden. Het is de bedoeling dat deze regeling ook gaat gelden voor bedrijfsbeëindiging wegens ziekte. De ingangsdatum van die aanvulling is echter nog niet bekend.

Minimumloon

Ieder half jaar verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon. Het bedrag dat u minimaal aan uw werknemers dient te betalen vindt u hier.

Brexit en 403-verklaring

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze de Brexit zal plaatsvinden: deal of no deal. Wel duidelijk is dat de overgangsperiode op 1 januari 2021 zal zijn afgelopen. Een aantal regelingen zal ook bij een deal niet worden meegenomen. Zo zal de Nederlandse dochteronderneming van een Britse moedermaatschappij in veel gevallen geen gebruik meer kunnen maken van de 403-verklaring. Wilt u toch deze regeling blijven toepassen dan helpen wij u graag met het zoeken naar een oplossing.

Meer informatie

Heeft u vragen over de komende wijzigingen of zoekt u juridische ondersteuning en advies bij een geschil? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Franchise: Wet franchise geeft regels voor franchiseovereenkomst

  7 juli 2020

  Op 30 juni 2020 is de Wet franchise aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wordt waarschijnlijk op 1 januari 2021 van kracht. Wat verandert er voor franchisegevers en franchisenemers?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

  3 december 2020

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 januari 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder