Discussie over wat Nederlands erfgoed is gaat door

Publicatiedatum 6 februari 2020
Het rapport van de commissie Pechtold en de reactie van minister Van Engelshoven betekenen nog niet het einde van de discussie over wat Nederlands erfgoed is en hoe dit beschermd moet worden. Onder andere in een debatreeks van de Boekmanstichting wordt het gesprek hierover voortgezet.

kunsthandel

Het rapport van de commissie Pechtold en de reactie van minister Van Engelshoven betekenen nog niet het einde van de discussie over wat Nederlands erfgoed is en hoe de overheid dit moet beschermen. Onder andere in een debatreeks van de Boekmanstichting wordt het gesprek hierover voortgezet.

De ingrepen in het privébezit van kunst en de kunsthandel die zijn voorgesteld zijn radicaal. Daarom is het van groot belang voor particuliere eigenaren dat zij snel weten wat de nieuwe criteria voor aanwijzing als beschermd erfgoed zullen zijn. Ook moet de regering snel duidelijkheid verschaffen over adequate compensatiemaatregelen bij aanwijzing. Zij moet die compensatie ook niet pas na jaren onderhandelen uitbetalen. De eigenaren verliezen daardoor immers de vrije beschikking over hun eigendom.

De afschaffing van het terughoudende aanwijzingsbeleid zal leiden tot grote vertraging bij het verlenen van exportvergunningen voor waardevolle kunstwerken. Tot nu toe verleende het ministerie die binnen enkele weken. Nu moet het daarvoor ad-hoccommissies instellen. Dit is niet gunstig voor de internationale positie van de Nederlandse kunsthandel. Over al deze punten zal goed moeten worden nagedacht. Het valt te hopen dat de aangekondigde debatavonden hieraan een bijdrage zullen leveren.

Programma

De eerste avond, met onder andere Alexander Pechtold en Jan Six vindt plaats op 20 februari. Onderwerp is de vraag welk cultureel erfgoed de overheid moet beschermen en hoe zij moet omgaan met cultureel erfgoed in particulier bezit. Op 19 maart is er een avond over de problematiek over koloniaal erfgoed (wel of geen roofkunst) en de laatste bijeenkomst op 23 april gaat over de nieuwe criteria voor aanwijzing. Indien u mee wilt praten, kunt u zich bij de Boekmanstichting aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwe beleid rond de Collectie Nederland? Wilt u weten wat de gevolgen kunnen zijn voor uw kunstbezit? Of zoekt u advies over verkoop van kunst buiten Nederland, verdeling van kunst in de familie of alle andere kunst gerelateerde vragen? Neem dan contact op met ons team van gespecialiseerde advocaten en bel of e-mail mr. Paul W.L. Russell (paul.russell@russell.nl). Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond het nieuwe erfgoedbeleid, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

  Deel op social media

  • Kunst

  Erfgoedwet: Wat betekent het advies van de Commissie-Pechtold voor onder andere verzamelaars, kunsthandelaren en stichtingen?

  3 oktober 2019

  De Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen (in de wandelgangen: de Commissie-Pechtold) heeft 30 september 2019 haar advies gepresenteerd aan de Minister van Cultuur. Welke gevolgen heeft dit voor onder meer de kunsthandel, verzamelaars en stichtingen?

  lees verder
  • Kunst

  Kunst en recht: De gevolgen van de nieuwe Erfgoedwet voor de kunstwereld

  23 juni 2016

  Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. De wet is vooral een bundeling van bestaande wet- en regelgeving, zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit, maar er zijn ook aanpassingen gedaan. Wat betekent de Erfgoedwet voor verzamelaars van kunst?

  lees verder
  • Kunst

  Krimgoud: eindvonnis van Hof Amsterdam

  26 oktober 2021

  Het NOS Radio 1 journaal interviewde vanmorgen vroeg mr. Paul W.L. Russell, internationaal expert in kunst en recht. Onderwerp: de komende uitspraak van het Hof Amsterdam over het Krimgoud.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Kunst

  Nieuwe regels restitutiebeleid gelden ook voor oude zaken

  30 maart 2021

  Het Nederlandse restitutiebeleid keert terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten en wordt terecht weer ruimhartiger. Ook kunnen oude zaken opnieuw worden voorgelegd. Wat verandert er in het beleid?

  lees verder
  • Kunst
  • Aansprakelijkheid

  Rijksmuseum Twenthe betaalt op een valse bankrekening. Wat zijn de opties?

  24 maart 2021

  Rijksmuseum Twenthe heeft bijna € 3 miljoen betaald op een valse bankrekening. Hackers hadden de correspondentie van het museum met een kunsthandelaar over de aankoop van een schilderij van Constable overgenomen. Wie draait er op voor de schade? Het museum of de kunsthandelaar?

  lees verder
  • Kunst

  Voorstellen commissie-Buma onvoldoende voor bescherming Nederlands cultureel erfgoed

  3 maart 2021

  De veiling in New York van een tekening van Rubens door prinses Christina zorgde voor grote verontwaardiging en een discussie over het erfgoedbeleid in Nederland. Die resulteerde in twee adviescommissies, de commissie-Pechtold en de commissie-Buma. De laatste heeft een tussenadvies uitgebracht dat, als het wordt overgenomen, ingrijpende gevolgen kan hebben voor verzamelaars en kunsthandelaren in Nederland.

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder