Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

UBO-register moet privacy UBO beter beschermen

Publicatiedatum 30 november 2022

Het UBO-register is niet langer voor iedereen toegankelijk. Wat betekent dit voor de privacy van UBO’s? En welke gevolgen heeft dit voor bedrijven die verplicht onderzoek moeten naar de UBO van hun zakenpartners?

De Kamer van Koophandel heeft de verstrekking van informatie uit het UBO-register on hold gezet wegens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat heeft namelijk geoordeeld dat de toegankelijkheid tot het register beperkt dient te worden, zodat de privacy van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) beter wordt gewaarborgd. Deze beperking betekent dat cliëntenonderzoek lastiger zal worden nu  gegevens over de UBO niet langer eenvoudig via het UBO-register achterhaald kunnen worden.

Het UBO-register

Sinds 27 maart 2022 is het voor rechtspersonen verplicht hun UBO’s te registreren in het zogeheten UBO-register. Het doel van het register is om door middel van grotere transparantie het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Delen van het register waren openbaar, wat tot gevolg had dat bepaalde gevoelige persoonsgegevens van de UBO voor iedereen zichtbaar waren, zoals de omvang van het belang in een bedrijf. De vraag was toen hoe het zat met de privacy van de UBO. In een blog hierover kondigden wij reeds aan dat het Europese Hof zich zou uitlaten over de vraag of het openbaar maken van persoonsgegevens van UBO’s in strijd is met grondrechten zoals de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens.

Toegankelijkheid UBO-register moet in lijn zijn met recht op privacy

Op dinsdag 22 november 2022 heeft het Europese Hof geoordeeld dat de openbaarheid van het UBO-register inderdaad in strijd is met de grondrechten die zijn neergelegd in het Europees Handvest, omdat de openbaarheid van het UBO-register ‘niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig is met het nagestreefde doel’.

Registratieplicht blijft van kracht

De uitspraak heeft niet tot gevolg dat de registratieplicht van UBO’s verdwijnt. De verplichting tot registratie blijft gelden. Heeft uw bedrijf of organisatie de UBO nog niet geregistreerd, dan dient u dat dus nog steeds zo snel mogelijk te doen. Wat naar aanleiding van deze uitspraak wel aangepast zal worden is de openbaarheid van de gegevens. Vast staat dat er momenteel onvoldoende waarborgen zijn om de persoonsgegevens van de UBO’s te beschermen tegen het risico van misbruik.

UBO-register op slot

De minister van Financiën heeft daarom de Kamer van Koophandel verzocht om de verstrekking van informatie uit het UBO-register op te schorten. Het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid hebben nog wel toegang tot het register. Het is nog niet duidelijk wanneer en op welke manier de toegankelijkheid tot het register meer in lijn zal worden gebracht met het recht op privacy.

Hoe moet nu het verplichte cliëntenonderzoek naar UBO’s?

Het aanpassen van de openbaarheid van het UBO-register zal waarschijnlijk met zich brengen dat het moeilijk of onmogelijk zal zijn om uit te zoeken wie de UBO van een onderneming is. Alleen nog personen of organisaties met een legitiem belang zullen toegang mogen krijgen tot het register. Het is echter nog onduidelijk wie daar onder zullen vallen en wanneer sprake is van een legitiem belang.

Conclusie

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof zal de toegankelijkheid van het UBO-register aangepast moeten worden zodat deze het recht op privacy voldoende waarborgt. De uitspraak tast de registratieplicht voor UBO’s echter niet aan. Het is momenteel nog onduidelijk welke personen en organisaties afgezien van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid toegang zullen krijgen tot het register. Tot die tijd zullen voor het verplichte cliëntenonderzoek andere wegen moeten worden bewandeld om de identiteit van de UBO te achterhalen.

Advocaat privacy en onderneming

Heeft u vragen over de bescherming van uw privacy of wilt u advies over het registeren van uw UBO? Of zoekt u ondersteuning van een advocaat bij een geschil op het gebied van privacy of ondernemingsrecht? Onze specialisten zijn u graag van dienst! Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer