Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

UBO-register: handhaving en ANBI’s

Publicatiedatum 18 augustus 2022

Staat uw bedrijf al in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel? Voor 27 maart 2022 had uw bedrijf de UBO’s moeten inschrijven. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan kunt u hiervoor een boete van de Belastingdienst krijgen. Voor de inschrijving van de UBO’s van ANBI’s gelden speciale regels. Welke zijn dit?

Gevolgen niet inschrijven UBO

4 op de 10 organisaties hebben hun UBO nog niet ingeschreven in het Handelsregister. Dit geldt als een overtreding. Hierop staat een boete van maximaal € 22.500 of een dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt. Voor de dwangsom is er geen maximum.

Handhaving UBO-register

De Belastingdienst is inmiddels begonnen met het aanschrijven van organisaties die hun UBO nog niet hebben ingeschreven. Dit gebeurt door het Bureau Economische Handhaving (BEH). Wanneer krijgt u zo’n brief en wat moet u doen als u deze ontvangen hebt?

In eerste instantie zal de Belastingdienst vooral kijken naar sectoren waarvan bekend is dat ze gebruikt worden voor witwassen, belastingontduiking en het financieren van terrorisme. Om dat te bestrijden is het register immers in het leven geroepen.

Als u een brief van het Bureau Economische Handhaving ontvangen hebt, moet u binnen twee weken de UBO’s inschrijven, anders bent u in overtreding. Doet u dit niet dan kunt u een telefoontje en daarna een boete of dwangsom verwachten.

Wie is de UBO van de ANBI?

Voor verenigingen en stichtingen kan het lastig zijn om te bepalen wie de UBO is, zeker als het gaat om non-profitorganisaties en goede doelen. De afkorting ANBI zegt het al: het gaat om het algemeen nut, niet dat van individuele personen. Hoe kunt u dan iemand als UBO aanwijzen?

Het kabinet heeft ervoor gekozen dat ANBI’s het hoger leidinggevend personeel als UBO mogen inschrijven, dus de bestuurders. Bij organisaties die draaien op vrijwilligers en waarvan de leidinggevenden regelmatig wisselen kan deze administratieve verplichting een aanzienlijke belasting betekenen. Bovendien zullen niet alle vrijwilligers het prettig vinden dat hun privégegevens in een openbaar register terechtkomen. Zeker als het gaat om organisaties die omstreden zijn of in een conflict verwikkeld zijn.

Advocaat privacy en goede doelen

Heeft u vragen over uw inschrijving in het UBO-register, bijvoorbeeld omdat u niet goed kunt bepalen wie de UBO’s van uw organisatie zijn? Wilt u weten of u de openbaarheid van uw gegevens kunt beperken? Of heeft u andere vragen over privacy en goede doelen of wilt u een geschil aan ons voorleggen. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer