Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ondernemingsraad: Gebrekkig gemotiveerd besluit van de onderneming

Publicatiedatum: 19 april 2018

Gebrekkige motivering besluit ondernemer kan tot vernietiging besluit leidenOp welk moment dient een vennootschap de beweegredenen van haar besluit kenbaar te maken aan de ondernemingsraad? Kan een gebrekkig besluit nog worden gerepareerd tijdens de procedure bij de Ondernemingskamer?
 

Adviesrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van een onderneming heeft, voordat bepaalde besluiten worden genomen door het bestuur van de onderneming, het recht om advies te geven. Indien het bestuur het (negatieve) advies van de OR niet (geheel) volgt, moet het bestuur de OR zo snel mogelijk van dat besluit schriftelijk op de hoogte brengen en uitleggen waarom van het advies is afgeweken. De OR kan binnen een maand nadat het besluit is genomen beroep instellen bij de Ondernemingskamer. De ondernemer moet daarom een maand wachten met het uitvoeren van een besluit dat afwijkt van het advies van de OR.
 

Motiveringsgebrek

Uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt hoe belangrijk het is dat de ondernemer besluiten die afwijken van het advies van de OR goed en tijdig verantwoordt.

Wat speelde er in deze zaak? Svitzer EUROMED B.V., onderdeel van de Svitzer Group, die op haar beurt onderdeel is van de logistiekreus Maersk Group, heeft haar OR om advies gevraagd ten aanzien van een voorgenomen besluit, waarbij onder andere de functie van magazijnbeheerder komt te vervallen. De OR brengt negatief advies uit: de functie is noodzakelijk en het vervallen ervan levert bovendien niet de gestelde besparing op. Toch neemt Svitzer het besluit, waarbij zij slechts marginaal ingaat op de bezwaren van de OR.

De OR stelt daarom bij de Ondernemingskamer dat Svitzer niet in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen, omdat Svitzer de beweegredenen voor haar besluit niet kenbaar heeft gemaakt aan de OR en de bezwaren van de OR gebrekkig heeft behandeld. Svitzer licht tijdens de zitting toe dat het besluit mede verband houdt met het concernbelang van de Maersk Group. Op concernniveau is namelijk een voordelig contract gesloten waardoor wel degelijk de door de OR betwijfelde besparingen kunnen worden gerealiseerd en er is dus een goede reden om de functie te laten vervallen.

Kan Svitzer het besluit redden met deze toelichting? Nee, volgens de Ondernemingskamer moet de ondernemer tijdens het traject van medezeggenschap de beweegredenen voor het besluit aan de OR kenbaar maken, zodat de OR die beweegredenen bij haar advies kan betrekken en uiterlijk in haar besluit gemotiveerd dient in te gaan op de argumenten van de OR. Svitzer kan dus niet volstaan met het pas bij de Ondernemingskamer (nader) toelichten van haar besluit. Svitzer moet het bestreden besluit intrekken en de gevolgen ervan ongedaan maken.
 

Advies

Indien uw vennootschap een besluit neemt dat gebaseerd is op de belangen van het concern waarvan u deel uitmaakt, zult u uw OR ook tijdig op de hoogte moeten stellen van deze belangen. Bovendien dient u, indien u een advies van de OR niet (geheel) volgt, uiterlijk in het besluit zorgvuldig te motiveren waarom het advies niet wordt gevolgd. U kunt een gebrekkig besluit niet repareren door tijdens de Ondernemingskamerprocedure nog een extra toelichting te geven.
 

Meer informatie

Heeft u meer vragen over de relatie tussen een internationale ondernemingsraad en een ondernemingsraad van een dochtervennootschap of het adviesrecht van uw ondernemingsraad? Of wilt u weten of u verplicht bent een ondernemingsraad in te stellen? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.