Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Modern migratiebeleid & ontslag buitenlands personeel

Publicatiedatum 20 januari 2011
In 2010 is de Wet modern migratiebeleid aangenomen. Welke gevolgen heeft dit voor het in dienst nemen van specialistisch, geschoold personeel van buiten de Europese Economische Ruimte? En wat zijn de consequenties van enkele recente vonnissen voor het ontslag van buitenlandse werknemers?

expats

Wet modern migratiebeleid

Afgelopen jaar heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘modern migratiebeleid’ aangenomen. Het voorstel beoogt onder meer om het voor werkgevers gemakkelijker te maken werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) naar Nederland te laten komen. Het moet hierbij gaan om werknemers met bepaalde schaarse en gewilde kwaliteiten.

Naar huidig recht bestaat voor deze groep werknemers al de zogenaamde ‘kennismigrantenregeling’. Deze regeling houdt in dat een buitenlandse werknemer die in Nederland voldoet aan een bepaald inkomenscriterium wordt aangemerkt als kennismigrant. De overheid heeft dit criterium per 1 januari 2011 vastgesteld op minimaal € 50.619,- bruto per jaar voor buitenlandse werknemers van 30 jaar en ouder en € 37.121,- voor werknemers onder de 30 jaar. Voor buitenlandse studenten die in Nederland zijn afgestudeerd en binnen maximaal een jaar in Nederland een baan krijgen geldt een salariseis van minimaal € 26.605,- bruto per jaar. Het verschil tussen ‘gewone’ arbeidsmigranten en kennismigranten is dat laatstgenoemde categorie alleen een verblijfsvergunning en (voor zover vereist) een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) als kennismigrant moet verkrijgen om in Nederland te mogen werken. Een werkgever behoeft dus geen tewerkstellingsvergunning voor kennismigranten te hebben.

Niet langer zowel verblijfsvergunning als mvv vereist

De nieuwe wet bepaalt dat een migrant niet langer èn een verblijfsvergunning èn een mvv hoeft aan te vragen. Na afgifte van een mvv wordt de verblijfsvergunning namelijk automatisch verleend. Werknemers die geen mvv hoeven aan te vragen, moeten echter nog wel een verblijfsvergunning aanvragen. Dit mag in het vervolg ook de werkgever doen, zelfs als de werknemer nog in het buitenland verblijft. Voorheen mocht alleen de kennismigrant zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger een aanvraag indienen. De werkgever moet zich hiervoor wel officieel laten erkennen door de IND als ‘referent’ (dat wil zeggen de persoon of organisatie die er belang bij heeft dat de vreemdeling naar Nederland komt). Erkenning als referent voor het in dienst hebben van ‘gewone’ arbeidsmigranten (waarvoor nog steeds een tewerkstellingsvergunning nodig is) is niet noodzakelijk.

Erkenning werkgever als referent

De erkenning als referent heeft als voordeel dat werkgevers gebruik kunnen maken van een versnelde toelatingsprocedure. Dit houdt in dat de werkgever bij het indienen van de verblijfsaanvraag enkel een verklaring moet afleggen dat aan de voorwaarden voor het aanvragen van een verblijfsvergunning is voldaan. De werkgever hoeft dus geen onderliggende stukken mee te sturen. De erkenning als referent brengt ook plichten met zich mee. Zo heeft de referent een informatie-, administratie- en zorgplicht. Niet naleving van deze plichten kan leiden tot een boete van € 3.000. Bij herhaling van een overtreding zelfs tot een boete van € 4.500. Ook kan de referent financieel aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van terugkeer van migranten, als de overheid een migrant die voor de werkgever heeft gewerkt, moet uitzetten.

De Wet modern migratiebeleid zal op een nader te bepalen tijdstip in 2011 in werking treden.

Ontslag buitenlandse werknemers

Uit de rechtspraak vloeit voort dat de rechtspositie van buitenlandse werknemers in geval van ontslag kan afwijken van Nederlandse werknemers. Zo kan ontslag van een buitenlandse werknemer leiden tot een veroordeling van de werkgever tot betaling van een hogere ontslagvergoeding dan op basis van de ‘neutrale’ kantonrechtersformule. Dit is bijvoorbeeld zo als de werkgever de verwachting bij de werknemer heeft gewekt dat zijn verblijf ten minste een bepaald aantal jaren zou duren. Daarnaast heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat ook voor beëindiging van arbeidsovereenkomsten met buitenlandse werknemers een ontslagvergunning doorgaans vereist is. Hiervan is sprake als de buitenlandse werknemer werkt in Nederland voor een Nederlandse werkgever met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal terugkeren naar het land van herkomst, is niet van doorslaggevende betekenis.

Meer informatie

De arbeidsrechtspecialisten van Russell Advocaten adviseren al vele jaren ondernemers en zijn u graag van dienst bij problemen rond het aantrekken of ontslaan van buitenlands personeel en bij andere arbeidsrechtelijke kwesties. Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder