Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Ingebrekestelling nodig voor intreden verzuim?

Publicatiedatum: 5 juli 2018

aanmaning nodig voordat vordering kan worden ingediendIs uw wederpartij haar verplichtingen nog niet nagekomen? Lees dan hier wat u moet doen voordat u een vordering kunt indienen.

Indien uw wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, kunt u verschillende vorderingen instellen. Zo kunt u de overeenkomst ontbinden of nakoming en/of schadevergoeding vorderen. Voor u een van deze vorderingen instelt, moet de wederpartij wel officieel in verzuim zijn. Wanneer is dat het geval?
 

Ingebrekestelling

In principe kan de wederpartij pas in verzuim zijn als zij eerst in gebreke is gesteld. Dit houdt in dat aan de wederpartij gemeld wordt dat zij haar verplichtingen niet is nagekomen en nog een kans krijgt om deze na te komen binnen een redelijke termijn. In beginsel dient u dit door middel van een schriftelijke aanmaning te doen. Indien de wederpartij na een ingebrekestelling haar verplichtingen nog steeds niet nakomt, treedt verzuim in.

Indien echter is gebleken dat de wederpartij niet kan nakomen óf uit haar houding blijkt dat een aanmaning nutteloos zal zijn, kan de ingebrekestelling ook door middel van een schriftelijke mededeling plaatsvinden. Uit deze mededeling hoeft slechts te blijken dat de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld voor het uitblijven van de nakoming. Deze mededeling hoeft dus niet de vorm te hebben van een schriftelijke aanmaning en er hoeft evenmin een redelijke termijn voor nakoming te worden gesteld. Het verzuim treedt in na het doen van de mededeling.
 

Wanneer is een ingebrekestelling niet nodig?

Een ingebrekestelling is niet altijd vereist voor de intreding van verzuim. Onder de volgende omstandigheden is een ingebrekestelling niet vereist:

  • De overeengekomen termijn voor nakoming is verstreken. Deze termijn wordt ook wel de ‘fatale termijn’ genoemd. In de overeenkomst moet zijn opgenomen dat binnen een bepaalde termijn dient te worden nagekomen. Er hoeft niet een bepaalde kalenderdatum worden afgesproken, maar duidelijk moet voor beide partijen zijn dat er een termijn is afgesproken. Een voorbeeld van een bepaling met een ‘fatale termijn’ is een termijn voor het ter beschikking stellen van een huurwoning of een betalingstermijn op een factuur. Het verzuim treedt in wanneer de termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat de wederpartij is nagekomen.
  • De verplichting tot nakoming volgt uit een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding ten opzichte van het niet-nakomen van een andere verbintenis. De verplichting tot nakoming uit een onrechtmatige daad kan bestaan uit het betalen van een schadevergoeding of het herstellen van een bepaalde situatie. Het moment dat de verbintenis niet direct wordt nagekomen, is het moment van intreding van verzuim.
  • Uit een mededeling van de wederpartij kan worden afgeleid dat zij in de nakoming zal tekortschieten. De wederpartij hoeft niet expliciet te verklaren dat zij niet zal nakomen, dit moet er alleen uit kunnen worden afgeleid. Een voorbeeld van een dergelijke mededeling is dat de wederpartij de verplichting tot nakoming ontkent of deze alleen zal nakomen op een bepaalde voorwaarde die niet is overeengekomen. De mededeling dient afkomstig te zijn van de wederpartij en te zijn gericht aan de andere partij bij de overeenkomst. Verzuim treedt in deze situatie in, zodra de mededeling wordt ontvangen.
     

Ons advies

In beginsel is een ingebrekestelling vereist voor de intreding van verzuim. Onder de hiervoor genoemde omstandigheden kan verzuim echter intreden zonder ingebrekestelling. Indien u twijfelt of één van deze omstandigheden zich voordoet in uw situatie, verdient het de voorkeur om uw wederpartij alsnog schriftelijk in gebreke te stellen.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ingebrekestelling? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de nakoming van overeenkomsten? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.