Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

Publicatiedatum 30 maart 2021

Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

huurprijsverlaging-corona - social media

In eerdere blogs schreven wij al over de vraag of een huurder recht heeft op huurprijsverlaging door de coronacrisis en de daarmee verbonden overheidsmaatregelen. Inmiddels zijn er al meerdere uitspraken door rechters gedaan over dit onderwerp. Daardoor is er meer duidelijkheid over de voorwaarden voor huurkorting. Wanneer is er volgens de rechter recht op huurprijsverlaging vanwege de lockdown? En delen huurder en verhuurder wel echt de pijn?

Onvoorziene omstandigheid

Rechters hebben zich al vele malen gebogen over de vraag of de coronacrisis de huurders van winkelruimte, horeca en bedrijfsruimte recht geeft op huurkorting. Dat kan inderdaad het geval zijn. Verschillende rechters hebben vastgesteld dat huurders en verhuurders de lockdown niet hadden kunnen voorzien toen zij een huurcontract sloten.

Als er is vastgesteld dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is, kijkt de rechter of de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat de verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid akkoord moet gaan met een tijdelijke huurverlaging.

Gedeelde pijn

De onvoorziene omstandigheid die de coronacrisis is, kan met zich meebrengen dat het niet redelijk is om vast te houden aan de afspraak dat de verhuurder recht heeft op de betaling door de huurder van het volledige huurbedrag. De coronacrisis en de overheidsmaatregelen hebben gezorgd voor een verstoring van het evenwicht binnen een huurovereenkomst. Om deze reden moeten de huurder en verhuurder de pijn dus eerlijk verdelen. Maar wanneer is sprake van een eerlijke verdeling?

Aangepaste huurprijs

Rechters kiezen verschillende wegen om tot een eerlijke verdeling van de pijn tussen huurder en verhuurder te komen. Een veel gekozen oplossing is om de omzetdaling als uitgangspunt te nemen en de gevolgen daarvan gelijk over partijen te verdelen. Het percentage van de huurverlaging is dan de helft van het percentage van het omzetverlies. Bij een omzetdaling van 100% is het percentage van de huurkorting dan 50%.

De pijn van het omzetverlies wordt echter ook verlicht door maatregelen van de overheid, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hier valt de huur van winkelruimte en bedrijfsruimte uitdrukkelijk onder. Bij het bepalen van de hoogte van de huurkorting houden rechters af en toe dan ook rekening met de inkomsten uit deze regeling. De NOW-regeling wordt niet meegenomen. Deze tegemoetkoming is namelijk alleen bedoeld als compensatie voor de loonkosten.

Conclusie

Dat een huurder altijd maar een deel van de huur dient te betalen bij omzetverlies door de coronacrisis is niet zo. Veel rechters vinden de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid, maar per zaak kunnen de omstandigheden verschillen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om het omzetverlies te compenseren. Mocht een verzoek tot huurkorting gedaan worden dan dient dit goed onderbouwd voorgelegd te worden aan de rechtbank.

Advocaat vastgoed en huur

Wilt u weten of een verzoek om huurprijsverlaging kans van slagen heeft of wilt weten of uw huurder hier terecht om vraagt? Wij adviseren u graag. Ook bij andere geschillen over vastgoed en huur zijn wij u graag van dienst. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Protecting your company’s assets and interests. The importance of getting it right from the start

  Company directors and company owners are more than ever reliant on assets such as a company’s brand name, patented inventions, trade secrets, customer data base and skillful employees. Yet, all too often, when faced with a potential infringement or misappropriation, companies find themselves woefully underprepared in terms of risk management. This may prove highly detrimental to the company’s best interests.

  Lees meer

  1 juli 2023: UPV textiel maakt producenten verantwoordelijk voor inzamelen en recyclen

  Vanaf 1 juli 2023 zijn producenten, importeurs en verkopers van nieuw textiel verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van hun producten. Zij moeten ook melden hoe zij aan deze verplichting hebben voldaan. Waar moeten kledingproducenten, importeurs en retailers voortaan rekening mee houden?

  Lees meer