Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Einde wachtgeld bij 65 jaar is leeftijdsdiscriminatie

Publicatiedatum: 18 december 2017

Let op dat wachtgeld en pensioen eindigt en begint met de AOW-leeftijd!Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door de aan ex-werknemers toegekende wachtgelduitkering te beëindigen wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
 

Leeftijdsdiscriminatie

Artikel 1 van de Grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie. Het verbod op discriminatie op grond van leeftijd is vastgelegd in een aparte wet die leeftijdsdiscriminatie op het werk bestrijdt en voorkomt.
 

Wachtgeldregeling

In deze zaak is het dienstverband van een groep werknemers beëindigd in verband met een reorganisatie. Vanwege deze beëindiging hebben zij wachtgeld toegekend gekregen op grond van de toenmalige cao. Wachtgeld is bedoeld als financiële overbrugging totdat oud-werknemers gebruik kunnen maken van een AOW-uitkering. In de Uitvoeringsregeling stond onder andere de duur en hoogte van het wachtgeld opgenomen. Daarnaast stond erin dat het recht hierop in ieder geval eindigt wanneer de ex-werknemers 65 jaar zouden worden.
 

AOW-leeftijd

Ten tijde van het ontslag van de werknemers was de AOW-leeftijd 65 jaar. Sindsdien is de AOW-leeftijd in stappen verhoogd en zal oplopen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022 en daarna waarschijnlijk nog hoger worden. De regeling bepaalt dat het wachtgeld eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Dit betekent dat een aantal oud-werknemers geen gebruik kan maken van hun maximale wachtgeldduur en hierdoor een financieel ‘gat’ hebben, omdat zij tussen de dag waarop zij 65 worden en de dag waarop zij AOW zullen ontvangen geen wachtgeld meer krijgen.

De rechter is van oordeel dat voor het gemaakte onderscheid op grond van leeftijd geen rechtvaardiging bestaat. Er is niet komen vast te staan waarom de leeftijdsgrens van 65 jaar noodzakelijk is. De leeftijd van 65 jaar in de regeling was gebaseerd op de toenmalige AOW-leeftijd. Nu de AOW-leeftijd geleidelijk wordt verhoogd, is de beëindiging van het wachtgeld bij 65 jaar niet meer gerechtvaardigd.
 

Conclusie

Nu er sprake is van leeftijdsdiscriminatie zal de oud-werkgever het wachtgeld moeten blijven uitkeren tot het moment waarop de oud-medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd zullen bereiken. Het is verstandig hiervoor reeds geld te reserveren.

Ook in een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst kan nog staan dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Let er als werkgever op dat dit aangepast wordt in nieuwe en bestaande overeenkomsten. Dit beding is nietig, tenzij u een goede reden hebt voor het opnemen van een concrete leeftijd. Wel is het mogelijk om te bepalen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
 

Meer informatie

Wilt u een ontslagregeling of pensioenbeding opnemen of aanpassen of heeft u andere vragen betreffende personeel, onze arbeidsrechtspecialisten helpen u graag. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.