Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

De bindend adviseur als alternatief voor de rechter?

Publicatiedatum 24 november 2010
Bij het oplossen van geschillen gebruiken partijen in toenemende mate het bindend advies. Voor welke juridische problemen kunnen partijen bij een bindend adviseur terecht? Wat zijn de concrete voor- en nadelen van deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting?

arbitrage - social media

Bindend advies

Steeds meer van onze cliënten krijgen te maken met het bindend advies als alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Dit komt omdat het bindend advies in veel verschillende rechtsgebieden gebruikt wordt. Zo kan men voor automatiseringsgeschillen terecht bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) en kunnen consumenten voor geschillen met banken naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaan. Ook kan men andere niet juridische deskundigen, zoals accountants, veilingmeesters of schilders, om bindend advies verzoeken.

Het bindend advies geldt als een praktisch en snel alternatief voor de gang naar de rechter. Zo kunt u bij een bindend advies een aanvulling of wijziging van de tussen partijen bestaande overeenkomst maken, zoals de bepaling van daadwerkelijk geleden schade, de hoogte van een koopprijs of de waarde van aandelen. Ook kan de bindend adviseur een bestaand rechtsgeschil tussen partijen beslechten door een bindend eindoordeel uit te spreken.

Verschil met mediation

Hiermee verschilt het bindend advies in belangrijke mate met mediation, een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Bij mediation zoeken partijen onder leiding van een mediator naar een voor alle partijen optimale oplossing van het conflict. Hierdoor is geen sprake van een oplossing die voor de één positief is en voor de ander negatief is, wat bij het bindend advies wel kan gebeuren.

Voordelen van bindend advies

Het feit dat u niet-juridische deskundigen als bindend adviseur kunt voordragen , heeft als voordeel dat u het geschil kunt voorleggen aan een expert op het gebied waar het probleem speelt. Dit is niet altijd het geval wanneer u een geschil aanhangig maakt bij de rechtbank. Een ander voordeel is dat een bindend advies in sommige gevallen snel kan worden afgewikkeld. Dit brengt met zich dat de kosten voor eventuele juridische bijstand lager zijn.

Nadelen van bindend advies

Een nadeel van het bindend adviestraject is dat er geen helder omlijnde procedure met vaste regels is. Hierdoor is niet altijd duidelijk hoe een adviestraject zal verlopen en zullen de belangen van de partijen in voldoende mate moeten worden gewaarborgd. Juist hier kunnen wij u uitstekend bijstaan om het adviestraject te begeleiden. Tot slot is een nadeel van het bindend advies dat het geen executoriale werking heeft. Dit betekent dat een winnende partij het advies niet dwingend aan de verliezende partij kan opleggen. Hiervoor zult u eerst een aparte gerechtelijke procedure of arbitrage dienen te voeren.

Waarborgen

In de praktijk gelden wel een aantal basisvoorwaarden voor het bindend advies gesteld wil dit een gerechtelijke toets kunnen doorstaan. De bindend adviseur moet in voldoende mate onafhankelijk en onpartijdig tegenover de partijen staan. Ook zal er hoor en wederhoor door de bindend adviseur dienen plaats te vinden en zal hij zijn uiteindelijke advies deugdelijk moeten motiveren. Is aan één van voornoemde vereisten niet of in onvoldoende mate voldaan, dan staat het partijen vrij de rechter te verzoeken het bindend advies ter zijde te schuiven en zelf recht te spreken.

Meer informatie

Bij Russell Advocaten werken meerdere advocaten die ruimschoots ervaring hebben met het begeleiden en adviseren van cliënten voorafgaand en tijdens het bindend adviestraject. Heeft u een geschil en wilt u weten of een bindend advies tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Mr. drs. Reinier W.L. Russell is naast advocaat tevens geregistreerd mediator.

  Deel op social media

  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Procederen, arbitrage en mediation

  Discovery law in the USA and the Netherlands

  31 december 2020

  The outcome of legal proceedings, both in the US and the EU, is often determined by the quality of evidence. Therefore, it is of utmost importance to collect as much evidence as possible before initiating legal proceedings. But what if a third party refuses to give you relevant documents? Eileen Pluijm of Russell Advocaten and Kelsey Weiss of U.S. law firm Mateer Harbert explain which options you have.

  lees verder
  • Kunst
  • Procederen, arbitrage en mediation

  Nederlandse staat kan restitutie nazi-roofkunst blokkeren door aanwijzing als beschermd cultuurgoed

  4 december 2020

  Ook als de Restitutiecommissie adviseert om roofkunst terug te geven is nog niet zeker dat het kunstwerk ook echt teruggaat naar de rechthebbenden. Het kan namelijk zijn dat het kunstwerk onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit is en Nederland niet uit mag.

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  Punitive damages: well known in the United States but unrecognized in the Netherlands

  19 oktober 2020

  Hoge schadevergoedingen als straf in Amerikaanse rechtszaken trekken veel aandacht. Maar Nederland kent geen verhoging van de schadevergoeding als straf. Wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de Verenigde Staten? En voor Amerikaanse bedrijven die schade claimen in Nederland? Priscilla de Leede van Russell Advocaten en Kathleen Hugo van het Amerikaanse advocatenkantoor Mateer Harbert behandelen deze vragen in hun artikel voor Stare Decisis, het tijdschrift van de Young Lawyers Section van Primerus, the World’s Finest Law Firms.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Feitenonderzoek door advocaat

  17 september 2020

  Bij onregelmatigheden of een #MeToo-kwestie binnen uw bedrijf stappen ondernemen? Zorg dan eerst dat alle feiten op tafel komen met behulp van een zorgvuldig feitenonderzoek!

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten leading firm in Legal 500 2020

  16 april 2020

  Russell Advocaten is voor het 16e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder