Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

12 december 2019: Cursus actualiteiten OR in samenwerking met De Unie

Publicatiedatum 29 november 2019
Russell Advocaten organiseert in samenwerking met vakbond De Unie op donderdag 12 december 2019 van 10:15 tot 12:15 een interactieve cursus voor leden van de ondernemingsraad. Tijdens deze cursus wordt aan de hand van praktische voorbeelden ingegaan op de plaats van de OR in de onderneming, communicatie met de ondernemer, de rechten en faciliteiten van de OR, de Europese OR, enz.

aanmelden.7a9368.jpg

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag u een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

  15 december 2020

  Mag de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Niet zonder goede reden! Is de coronacrisis een voldoende zwaarwegend belang? Maakt het uit of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen?

  lees verder
  • Expats
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers

  15 september 2020

  Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

  lees verder
  • Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad in tijden van crisis

  29 juni 2020

  Het advies- en instemmingsrecht zijn bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad. Deze bevoegdheden heeft de ondernemingsraad te allen tijde, dus ook in tijden van crisis. Wat betreft de coronacrisis: wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad? Wanneer moet de ondernemingsraad worden geraadpleegd?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wanneer mag ik een werknemer niet ontslaan?

  18 december 2019

  In een aantal gevallen is het verboden een werknemer te ontslaan. Wanneer is dit het geval? Welke uitzonderingen zijn er op deze regeling?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Newsletter Rechten en plichten van de OR

  16 december 2019

  Waar moeten ondernemers en leden van de ondernemingsraad op letten? Vraag onze nieuwsbrief aan over de belangrijkste kenmerken van de OR: instelling en werkwijze, medezeggenschap en rechten en plichten van de OR.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

  10 december 2019

  Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

  lees verder