Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Contracten: Internationaal procederen en arbitrage in Nederland worden effectiever

Publicatiedatum: 23 december 2014

Door twee wijzigingen in een EU-regeling wordt het vanaf 10 januari 2015 makkelijker om de keuze in een contract voor een Nederlandse rechter als bevoegde rechter af te dwingen en om een Nederlands vonnis in een andere lidstaat ten uitvoer te leggen. Ook wordt het aantrekkelijker om in Nederland (internationale) arbitragezaken af te handelen.

Download nieuwsflits (PDF)
 

Vereenvoudigde procedure

Voor het ten uitvoer leggen van een Nederlands vonnis in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft u geen voorafgaande toestemming meer nodig van de buitenlandse rechter. Dit betekent dat de buitenlandse deurwaarder Nederlandse vonnissen waarop de nieuwe wetgeving van toepassing is, rechtstreeks en zonder verklaring van uitvoerbaarheid kan uitvoeren. Hierdoor wordt het een stuk aantrekkelijker om in Nederland te procederen tegen partijen met activa in andere lidstaten. Wel heeft uw wederpartij achteraf nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de executie.
 

Afspraken over de rechtskeuze

De rechter die op grond van het rechtskeuzebeding in de tussen partijen gesloten overeenkomst bevoegd is, mag direct mag beslissen over de zaak, ook al is de zaak eerder aan een (onbevoegde) buitenlandse rechter voorgelegd. De (onbevoegde) rechter moet met de voortzetting van de zaak wachten, tot de aangewezen rechter zich heeft uitgesproken over zijn bevoegdheid.

Tot nu toe moest de rechter waar de zaak als eerste aanhangig is gemaakt, zich als eerste uitspreken over zijn bevoegdheid. Hiermee kon de afhandeling van een geschil behoorlijk vertraagd worden.
 

Arbitrage aantrekkelijker

Per 1 januari 2015 wordt arbitrage, een alternatieve methode voor geschiloplossing, in Nederland aantrekkelijker, ook voor internationale geschillen. Wat verbetert er?

  • Het is niet meer verplicht om een arbitraal vonnis te registreren bij de rechtbank. In internationaal perspectief was dit uitzonderlijk. Bovendien werkte dit vereiste belemmerend op de keuze voor arbitrage, ook al omdat hieraan kosten waren verbonden.
  • Het is uitdrukkelijk toegestaan dat partijen processtukken per e-mail verzenden.
  • Wanneer er onenigheid ontstaat over een arbitraal vonnis of de tenuitvoerlegging daarvan, kunnen partijen nog maar terecht bij één feitelijke rechter, namelijk het hof. Het is dus niet langer zo dat van een arbitraal vonnis in beroep kan worden gegaan bij de rechtbank, waarop nog weer een hoger beroep bij het hof volgt. Partijen krijgen hierdoor sneller definitieve zekerheid over de oplossing van hun geschil.
  • Partijen krijgen meer vrijheid om de invulling van de arbitrageprocedure zelf te regelen; van veel wettelijke bepalingen mag bij contract worden afgeweken.

Al deze bepalingen maken de arbitrageprocedure dus toegankelijker. Hierdoor is het aantrekkelijker om met (internationale) zakenpartners af te spreken eventuele geschillen via arbitrage in Nederland af te doen.

Consument
Op basis van het nieuwe consumentenrecht is de mogelijkheid tot arbitrage op een onderdeel beperkt. Wanneer er sprake is van een geschil tussen een ondernemer en een consument, heeft de consument een maand bedenktijd om alsnog voor de gewone rechter te kiezen. Na afloop van deze maand is de arbitrage wel bindend.
 

Actie
  • Als u wilt dat er in Nederland wordt geprocedeerd kunt u dat in uw overeenkomst opnemen. Als uw wederpartij tegen de afspraak in in een ander EU-land gaat procederen, kunt u alsnog de zaak aanhangig maken bij de bevoegde Nederlandse rechter die direct mag beslissen over de zaak.
  • U hoeft niet langer te procederen in het land van uw contractspartner wanneer u wilt voorkomen dat er extra stappen genomen moeten worden om het vonnis ten uitvoer gelegd te krijgen.
  • U kunt in uw (internationale) overeenkomsten nu makkelijker een beding opnemen waarin u kiest voor arbitrage in Nederland. De kosten zijn immers lager en ook de procedure is eenvoudiger.
     
Meer informatie

Wilt u meer weten over (internationale) corporate litigation, procesrecht en arbitrage? Heeft u zelf een internationaal geschil? De specialisten van de afdeling corporate litigation van Russell Advocaten geven u graag advies. U kunt contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.