Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


De Raad van Commissarissen van een Nederlandse dochtervennootschap

Publicatiedatum: 13 augustus 2020

   English version

De Nederlandse wet verplicht grote Nederlandse vennootschappen tot de instelling van een raad van commissarissen (hierna: RvC): de zogenaamde structuurregeling. Indien een internationaal concern een dochteronderneming in Nederland heeft die aan de voorwaarden voor de structuurregeling voldoet, krijgt ook het concern hiermee te maken. Wat is de meerwaarde van verplichte toezichthouders voor een onderneming? En hoe onafhankelijk mag/moet de RvC opereren?
 

Structuurregeling: wanneer is een Raad van Commissarissen verplicht?

Een vennootschap valt onder de structuurregeling (of: het structuurregime) indien:

  • haar geplaatste kapitaal met de reserves ten minste EUR 16.000.000 bedraagt;
  • zij krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad heeft ingesteld; en
  • bij haar in de regel minimaal honderd werknemers in Nederland werkzaam zijn.

De vennootschap die aan deze criteria voldoet, moet hiervan opgaaf doen aan het handelsregister. Voldoet de vennootschap drie jaren onafgebroken aan deze criteria, dan is de structuurregeling van toepassing. De structuurregeling kan ook vrijwillig worden toegepast.
 

Volledig en verzwakt structuurregime

De structuurregeling kent een volledig en een verzwakt regime. Iedere structuurvennootschap is verplicht tot het instellen van een RvC. Bij een verzwakt regime heeft deze echter minder bevoegdheden. Toepassing van het volledig structuurregime is de hoofdregel. De wet voorziet in een aantal uitzonderingen.

Indien ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de Nederlandse vennootschap wordt gehouden door een rechtspersoon (bijvoorbeeld internationale holding/moeder) waarvan de werknemers in meerderheid buiten Nederland werkzaam zijn, is toepassing van het verzwakt structuurregime toegestaan. Nederlandse dochtervennootschappen, die onderdeel zijn van een internationaal concern, kennen dus veelal een verzwakt regime.
 

Rol Raad van Commissarissen

Bij het volledig structuurregime is de RvC als enige bevoegd bestuurders te benoemen en te ontslaan en moeten belangrijke bestuursbesluiten door de RvC worden goedgekeurd. Bij het verzwakt structuurregime heeft de RvC nog slechts de bevoegdheid tot het goedkeuren van belangrijke bestuursbesluiten. De andere bevoegdheden blijven voorbehouden aan de aandeelhouder(s). De goedkeuringsbevoegdheid is in beginsel beperkt tot besluiten van het bestuur van de structuurvennootschap zelf. De concernstrategie wordt immers bepaald door de aandeelhouder en daarmee de internationale holding/moeder.

Hoewel het verzwakt structuurregime de bevoegdheden van de RvC beperkt, maakt dit de rol van de RvC als onafhankelijke toezichthouder niet minder belangrijk. De verplicht ingestelde RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap. Ook staat de RvC het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak dient de RvC zich te richten naar het belang van de Nederlandse vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De RvC is als toezichthouder nauw betrokken bij het bestuur, de activiteiten, de ondernemingsraad en de werknemers van de Nederlandse dochtervennootschap. De RvC brengt bovendien in kaart wat de maatschappelijke en governance doelstellingen en verplichtingen zijn waarmee de Nederlandse dochtervennootschap te maken heeft, het klimaat waarin zij opereert en wat de rol, de meerwaarde en de visie en input zijn van een ondernemingsraad.

In de situatie waarin de internationale holding/moeder voornamelijk oog heeft voor het concernbelang en daarmee het belang van de Nederlandse dochtervennootschap het onderspit dreigt te delven, is een belangrijke rol voor de RvC weggelegd. De RvC houdt bij de uitoefening van de toezichthoudende taak namelijk primair de belangen van de Nederlandse dochtervennootschap en haar belanghebbenden in het oog. Ook kan de RvC de internationale holding/moeder ervoor waarschuwen als een concernstrategie wordt geformuleerd en bij de dochtervennootschap wordt doorgevoerd, die in Nederland op praktische en juridische problemen zal stuiten. De RvC fungeert namelijk als een onafhankelijke gesprekspartner voor alle betrokken partijen.
 

Conclusie

Hoewel het toezicht van de RvC zich beperkt tot de Nederlandse dochtervennootschap en de met haar verbonden onderneming, is voor de RvC wel een belangrijke rol weggelegd. De RvC richt zich bij de vervulling van de toezichthoudende taak naar het belang van de dochtervennootschap, maar fungeert tegelijkertijd als een gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Zowel de internationale holding/moeder, als de Nederlandse dochtervennootschap, hebben aldus baat bij een onafhankelijke invulling van de taak van de RvC.
 

Meer informatie

Heeft u advies nodig over de positie van de Raad van Commissarissen binnen een internationaal concern? Heeft u een geschil met een buitenlandse moederonderneming of holding? De specialisten van Russell Advocaten zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.