Beveiligers Schiphol houden stakingsrecht

Publicatiedatum 20 september 2018
Russell Advocaten heeft Vakbond de Unie bijgestaan in een kort geding over het stakingsrecht van beveiligers op luchthaven Schiphol. Beveiligingsbedrijf Procheck wilde een volledig verbod op acties door de beveiligers, omdat dit de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. De rechter wees deze vordering af. De werknemers van Procheck kunnen nu nog steeds door middel van acties hun eisen voor een goed sociaal plan kracht bijzetten.

beveiligers-schiphol

Mislukte onderhandelingen

Het bedrijf Procheck verzorgt op luchthaven Schiphol de intensieve controles van reizigers naar Israël en de Verenigde Staten, de meest gevoelige bestemmingen voor terroristen. Schiphol heeft het contract met Procheck beëindigd omdat de beveiligers vervangen zullen worden door scanapparatuur. Hierdoor moet Procheck een sociaal plan maken voor 170 werknemers voor wie geen werk meer is.

Omdat de vakbonden De Unie, CNV en FNV geen overeenstemming over het sociaal plan hebben bereikt met de directie van Procheck, dreigden werkonderbrekingen en mogelijk ook een staking. Dit  wilde Procheck voorkomen en daarom startte het een kort geding, waarin mr. Jan Dop van Russell Advocaten optrad als advocaat namens De Unie.

Geen verbod op acties

Procheck vorderde een volledig verbod op acties door de beveiligers, omdat dit de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Ook wilde het bedrijf een dwangsom van EUR 50.000 voor iedere keer dat de vakbonden een staking, werkonderbreking of andere actie zouden organiseren of steunen. De rechter wees deze vorderingen af en de werknemers van Procheck kunnen nu nog steeds door middel van acties hun eisen voor een goed sociaal plan kracht bijzetten.

Vanwege de spoedeisendheid heeft de rechter haar overwegingen nog niet op papier gezet, deze volgen binnen twee weken na vonnis.

Update 25 september

Uit de overwegingen van de rechter blijkt dat zij van oordeel is dat het verzoek van Procheck in strijd is met het recht op het voeren van collectieve acties. Van gevaar voor de nationale veiligheid is niet gebleken, ook al omdat de vakbonden de acties zeer zorgvuldig voorbereid hadden in overleg met de werkgever en voorzieningen hadden getroffen voor eventuele calamiteiten.

Inmiddels zijn onder druk van de dreigende acties Procheck en de vakbonden alsnog tot overeenstemming gekomen over een sociaal plan.

Meer informatie

Heeft u vragen over collectieve acties van werknemers en medezeggenschap? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder