Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

Publicatiedatum 16 september 2021

Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

huurvermindering-corona

De hoofdlijn in geschillen over de huur van winkel- en horecaruimte is duidelijk: huurder en verhuurder moeten de pijn van de lockdown delen. De sluiting wegens corona is een onvoorziene omstandigheid. Die kan dus ook niet contractueel uitgesloten zijn als de contracten voor de pandemie zijn gesloten. Exoneratiebedingen, die standaard in veel huurovereenkomsten zijn opgenomen, worden daarom door de rechter doorgaans buiten toepassing gelaten.

Gevolgen omzetverlies gelijk verdelen

Een gebruikelijk uitgangspunt van de rechter is om de gevolgen van de omzetdaling gelijk over huurder en verhuurder te verdelen, wat een lagere huurprijs tot gevolg heeft. Bij een omzetverlies van 50% komt dan 25% voor rekening van de huurder en 25% voor rekening van de verhuurder. De rechter zal in dit geval dan besluiten tot een huurkorting van 25% voor de huurder.

Berekening omzetverlies

Maar hoe wordt het omzetverlies berekend? Het lijkt simpel: een winkel die geheel gesloten is, heeft geen omzet meer. Het omzetverlies is dan 100%. Maar is dat ook echt zo? Er zijn immers ook andere mogelijkheden om omzet te genereren. En tellen de steunmaatregelen van de overheid niet mee als omzet? In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Rotterdam antwoord gegeven op deze vragen. Het betrof een geschil over de huurprijs van een van de winkels van modeketen Scotch & Soda.

Beoordeling op concernniveau: onlineverkoop telt mee

De rechter constateerde dat de Scotch & Sodawinkels inderdaad een groot omzetverlies hadden geleden. Maar Scotch & Soda maakt deel uit van een concern met eigen onlineverkoop. Een deel van de omzet van de winkels zou dus kunnen zijn verplaatst naar de webshop. Dat de onlineomzet behaald wordt in een andere BV vindt de rechter niet relevant. Om die reden moet Scotch & Soda eerst de cijfers over de onlineomzet in Nederland overleggen voordat de rechter uitspraak kan doen.

Een vergelijkbaar iets geldt voor een restaurant dat overschakelt op bezorgdiensten. Mijns inziens valt echter goed te beargumenteren dat extra kosten die gemaakt zijn voor een dergelijke omschakeling weer van de omzet moeten worden afgetrokken. Hetzelfde geldt voor besparingen vanwege de lockdown (minder inkoop, energieverbruik, etc.), die eigenlijk bij de omzet zouden moeten worden opgeteld.

Compensatie door overheid

De meeste rechters nemen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geheel of gedeeltelijk mee bij de berekening van de huurkorting. Een deel van de TVL is immers uitdrukkelijk bedoeld voor het betalen van de huur. Sommige rechters berekenen de huurkorting door de TVL op te tellen bij de omzet. Vervolgens verdelen zij het omzetverlies over beide partijen. Zuiverder is het om het voor de huur bestemde deel van de TVL af te trekken van de huurprijs. Dit heeft het Hof Amsterdam gedaan in een recente uitspraak. Pas na berekening van de lagere huurprijs, kijkt de rechter naar het omzetverlies en verdeelt de overblijvende pijn tussen huurder en verhuurder. Bij volledige sluiting van winkels en horeca zal dit leiden tot een lagere vergoeding voor de huurder.

Dat de NOW-regeling ook wordt opgeteld bij de omzet is minder vanzelfsprekend. Deze regeling is namelijk alleen bedoeld voor het betalen van loonkosten. Er valt echter wel wat te zeggen voor de redenering van een andere Rotterdamse rechter. Deze stelt dat het loon normaal gesproken uit de omzet wordt betaald en dat de NOW-inkomsten dus wel meetellen voor de omzet.

Heeft de huurder recht op compensatie, maar heeft die niet aangevraagd? Dan kan de rechter oordelen dat dit voor rekening van de huurder komt en de niet verkregen compensatie bij de omzet optellen.

Positie huurder en verhuurder

In de Scotch & Sodazaak kwam ook de positie van de verhuurder nog aan de orde. Deze lijdt immers ook inkomstenverlies door de huurprijsverlagingen, terwijl de vaste lasten wel door blijven lopen. Omdat het inkomstenverlies meestal onder de grens van 30% blijft, bestaat doorgaans geen recht op compensatieregelingen. Maar de verhuurder moet van de rechter deze stelling wel met stukken onderbouwen.

Bewijs omzetverlies

Wie huurprijsverlaging wil dient voldoende informatie aan te dragen om het omzetverlies te bewijzen. En hij dient openheid te geven over andere bronnen van inkomsten. Ook de verhuurder die de huurprijs niet wil verlagen, zal moeten aantonen waarom dit niet van hem gevergd kan worden.

Advocaat vastgoed

Het is zaak om een verzoek om huurvermindering grondig te onderbouwen. De vastgoedspecialisten van Russell Advocaten zijn u daarbij graag van dienst. Ook bij andere geschillen over de huur, verhuur, koop en verkoop van winkelruimte en bedrijfsruimte staan wij u graag bij. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Protecting your company’s assets and interests. The importance of getting it right from the start

  Company directors and company owners are more than ever reliant on assets such as a company’s brand name, patented inventions, trade secrets, customer data base and skillful employees. Yet, all too often, when faced with a potential infringement or misappropriation, companies find themselves woefully underprepared in terms of risk management. This may prove highly detrimental to the company’s best interests.

  Lees meer