Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation en stichtingen en verenigingen

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

Uw website en auteursrecht: 2 tips bij het bouwen van een website

Publicatiedatum 20 september 2022

Van wie is uw website? Van u? U heeft immers de opdracht gegeven. Of van de websitebouwer? Wilt u zeker stellen dat u ook het auteursrecht bezit van uw website, gebruik dan onze tips.

website-auteursrecht

Als u een website laat ontwikkelen, is het belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Anders kan er later onenigheid ontstaan. Bijvoorbeeld omdat u als opdrachtgever het design van de website hebt aangepast zonder toestemming te vragen aan de bouwer van de website. Of omdat u ontdekt dat uw websitebouwer het design of de functionaliteit van uw website ook heeft gebruikt bij het bouwen van een website voor een derde partij. Om te beoordelen wie juist heeft gehandeld, geldt in beide situaties dat eerst moet worden vastgesteld óf er auteursrecht op de website rust en aan wie dat recht vervolgens toekomt.

Wanneer geldt auteursrechtelijke bescherming?

De vormgeving van een website is beschermd als hierop een bepaalde mate van creativiteit aanwezig is die bescherming verdient. Op grond van de Nederlandse rechtspraak is sprake van voldoende creativiteit als de website een “eigen, oorspronkelijk karakter” en een “persoonlijk stempel van de maker” heeft. Kortom: elementen die zo triviaal zijn dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen, worden niet beschermd.

Voor een website die gemaakt is met behulp van een kant-en-klaar WordPress-thema waarin enkel wat kleurtjes zijn aangepast, valt auteursrechtelijke bescherming lastiger aan te nemen dan bij een website die from scratch is gecodeerd. Bij een website from scratch zal de websitebouwer namelijk wel de nodige artistieke keuzes hebben gemaakt, waardoor een zekere mate van creativiteit kan worden aangenomen.

Tips

Om conflicten na de oplevering van de website te voorkomen, geven wij een tweetal tips.

1. Maak afspraken over wie het auteursrecht heeft na oplevering van de website

De creatieve maker van een website heeft de auteursrechten hierop. In de meeste gevallen is dit dus de websitebouwer – en niet u als opdrachtgever. Hierbij is niet van belang dat u de bouwer hebt betaald voor het maken van de website; als maker komen de auteursrechten aan de bouwer toe.

Dit is anders als u afspreekt dat de auteursrechten op de website bij oplevering aan u als opdrachtgever worden overgedragen. Dit gebeurt via een akte: een schriftelijk stuk dat is ondertekend. Het is belangrijk om in een dergelijke akte duidelijk op te schrijven wat er precies wordt overgedragen. Daarnaast is het verstandig om in de akte een vrijwaringsclausule op te nemen. Hiermee voorkomt u dat, als de website onverhoopt inbreuk zou maken op rechten van derden, deze derden bij u kunnen aankloppen om hun schade te verhalen.

Een andere optie is het sluiten van een licentieovereenkomst. In zo’n geval blijven de auteursrechten bij de bouwer. Maar in de licentieovereenkomst spreekt u met de bouwer af dat u de website mag gebruiken, en onder welke voorwaarden. Het is in ieder geval belangrijk om in de licentieovereenkomst afspraken te maken over de periode waarin het ontwerp van de website mag worden gebruikt en dat het design van de website mag worden aangepast door de gebruiker.

2. Plaats niet zomaar teksten en foto’s op de website

Let op dat u niet zomaar teksten en foto’s op de website plaatst. Immers, ook deze kunnen beschermd zijn. Zo heeft de door u ingehuurde copywriter die de teksten voor de website aanlevert de auteursrechten op deze teksten. Het is dus belangrijk om ook met deze copywriter afspraken te maken zoals hierboven besproken.

Daarnaast is het auteursrecht ook van toepassing op foto’s die online op internet te vinden zijn. Dat betekent dat deze foto’s dus in beginsel niet zomaar zonder toestemming van de fotograaf mogen worden gebruikt. Of soms gelden bepaalde voorwaarden waaronder de foto mag worden gebruikt. Zoals dat de naam van de fotograaf altijd moet worden vermeld bij gebruik van de foto. Of dat de foto niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt. Zelfs de “vrije” foto’s van Wikipedia zijn vaak niet helemaal vrij. Let daarom goed op onder welke licentie afbeeldingen zijn vrijgegeven.

Advocaat IE/ICT

Heeft u hulp nodig om afspraken te maken met de bij uw website betrokken partijen? Of wilt u weten of u kunt optreden tegen een copycat? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Turboliquidatie

  Turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te beëindigen. Van de regeling werd echter ook misbruik gemaakt, waardoor schuldeisers werden benadeeld. Een nieuwe wet moet dit voorkomen. Aan welke eisen dient een turboliquidatie voortaan te voldoen? En welke mogelijkheden hebben schuldeisers om hun vorderingen te innen?

  Lees meer

  4 stappen om een BV te beëindigen

  Ondernemers kunnen verschillende redenen hebben om te stoppen met hun onderneming. De verwachte winsten kunnen tegenvallen, een pensioen komt in zicht of er komt een einde aan een samenwerking (joint venture). Waar moeten ondernemers op letten bij het beëindigen van een onderneming?

  Lees meer

  Buitenlands vonnis in Nederland

  Het tenuitvoerleggen van vonnissen is in beginsel een nationale zaak. Maar hoe zit dit als het geschil al bij een buitenlandse rechter is behandeld. Kan dit buitenlandse vonnis in Nederland ten uitvoer worden gelegd of is dit niet mogelijk?

  Lees meer

  Afrikaans masker blijkt miljoenen waard. Kan de verkoper de verkoop ongedaan maken?

  Een Afrikaans masker dat voor 150 euro was verkocht bracht op een veiling 4,2 miljoen euro op. Konden de Franse verkopers de verkoop ongedaan maken? Hoe zou deze zaak in Nederland zijn afgelopen?

  Lees meer

  1 januari 2024: Modelovereenkomst vrije vervanging vervalt

  Een belangrijk middel om te voorkomen dat een opdrachtovereenkomst toch een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn is het gebruiken en correct uitvoeren van de modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst. Per 1 januari 2024 vervallen echter alle modellen die geheel of gedeeltelijk uitgaan van de mogelijkheid van vervanging. Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer