Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten publiceren geregeld over actuele juridische ontwikkelingen voor cliënten en vakgenoten. Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsbrieven, boeken en artikelen voor cliënten en relaties. Ook kunt u lezen wat anderen over ons kantoor schrijven.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


November 2010 NIEUWSFLITS: Overgang van onderneming: gedetacheerd personeel gaat mee over

Publicatiedatum: 24 november 2010

Download Nieuwsflits (PDF)

Bij een overgang van onderneming gaan ook de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de onderneming mee over. Maar wanneer is iemand werknemer van een onderneming? Is daar een arbeidsovereenkomst voor nodig of worden ook gedetacheerde werknemers hiertoe gerekend?

De rechten van werknemers worden zowel op nationaal als op Europees niveau beschermd. Een onderdeel van deze bescherming is dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij een overgang van onderneming mee overgaan. Ook werknemers die geen arbeidsovereenkomst hebben met de betreffende onderneming kunnen onder bepaalde omstandigheden mee overgaan, zo bepaalde het Europese Hof van Justitie onlangs.

Heineken/Albron
Al het personeel binnen het concern Heineken International heeft een arbeidsovereenkomst met Heineken Nederlands Beheer BV (HNB), een zogenaamde personeelsvennootschap. HNB detacheert het personeel vervolgens bij de ondernemingen van Heineken International. Één van deze ondernemingen, Heineken Nederland, verzorgde de cateringwerkzaamheden voor het concern. De cateringactiviteiten van Heineken Nederland zijn overgedragen aan Albron. Albron heeft de werknemers van HNB die cateringwerkzaamheden verrichtten een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden, nu zij geen arbeidsovereenkomst hadden met Heineken Nederland.

Een medewerker van Heineken Nederland, die na de overname in dienst bij Albron is getreden, is naar de rechter gestapt. Hij heeft gesteld dat de uitbesteding van de cateringwerkzaamheden door Heineken aan Albron een overgang van onderneming is en dat hij dus nog steeds recht heeft op de zelfde arbeidsvoorwaarden als die hij had bij HNB. De Kantonrechter heeft de werknemer in het gelijk gesteld. Albron is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij het Gerechtshof Amsterdam. Het Hof heeft, omdat de zaak de uitleg van een Europese richtlijn betreft, enkele vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie:

  • Geldt de richtlijn betreffende overgang van onderneming ook voor werknemers die in een concern vanuit een centrale personeelsvennootschap bij een onderdeel van het concern zijn gedetacheerd?
  • Zo ja, geldt de richtlijn alleen voor personeelsvennootschappen of ook voor andere vennootschappen binnen hetzelfde concern?

Europese Hof van Justitie
Volgens het Hof gaat personeel dat permanent tewerkgesteld is bij een niet-contractuele werkgever binnen een concern, maar wel een arbeidsrelatie heeft met een andere onderneming binnen het concern, mee over als de activiteiten van de niet-contractuele werkgever worden overgedragen.

Voor de zaak Heineken/Albron betekent dit dat het personeel dat formeel in dienst was van HNB, maar permanent gedetacheerd werd bij Heineken Nederland, van rechtswege mee over is gegaan naar Albron. Daarnaast kunnen de werknemers van Albron die voorheen bij Heineken werkten, maar geen partij waren in deze zaak, alsnog een vordering indienen.

Gevolgen
Als de activiteiten van een onderneming binnen een concern worden overgedragen aan een derde, gaan werknemers die permanent gedetacheerd zijn bij die dochteronderneming mee over, mits zij een arbeidsrelatie hebben met een andere onderneming binnen het concern. Het is dus niet langer zo dat alleen die werknemers overgaan die op dat moment een arbeidsovereenkomst hebben met de overgedragen onderneming.

Een onderneming die (de activiteiten van) een onderneming die deel uitmaakt van een concern wil overnemen, dient er dus rekening mee te houden dat ook permanent gedetacheerde werknemers mét hun arbeidsvoorwaarden mee overgenomen moeten worden.

De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor bedrijven die activiteiten hebben overgenomen van een onderneming die onderdeel is van een concern. Werknemers die op dezelfde wijze bij de onderneming gedetacheerd waren als bij Heineken en die weer in dienst zijn getreden tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, kunnen namelijk alsnog een vordering indienen voor toepassing van hun oude arbeidsvoorwaarden. Een dergelijke vordering verjaart na vijf jaren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de gevolgen van deze uitspraak voor uw onderneming, over detachering of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht dan kunt u contact opnemen met onze afdeling arbeidsrecht.

Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met mr. Minke Kroon (minke.kroon@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Aanmelden voor de nieuwsbrief is gratis en u kunt zich te allen tijde afmelden. Voorgaande edities van de nieuwsbrieven kunt u terugvinden onder Blog/Publicaties.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.