Welke vergoedingen moet ik bij ontslag aan mijn werknemer betalen?

Transitievergoeding

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op uw initiatief, moet u aan de werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer. In sommige gevallen hoeft u echter geen of een lagere vergoeding te betalen. In andere gevallen moet u juist een hogere transitievergoeding betalen.

Billijke vergoeding

Als het ontslag aan uw ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is toe te rekenen, kan de rechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. De hoogte van de billijke vergoeding wordt bepaald door de rechter.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Wat zijn de uitzonderingen op de transitievergoeding?

  Soms hoeft u geen transitievergoeding te betalen of moet u een lagere of juist een hogere transitievergoeding betalen:

  Geen transitievergoeding

  U bent geen transitievergoeding verschuldigd als:

  • de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (meestal bij ontslag op staande voet);
  • u in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling aan u is verleend; of
  • op u de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen; of
  • als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

  Compensatieregeling transitievergoeding

  U kunt bij het UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is.

 • Kan een tijdelijk contract tussentijds worden opgezegd?

  Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel alleen mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen:

  Tussentijds opzegbeding

  Als een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, zijn voor de werkgever de ‘gewone’ ontslagregels van toepassing. Met andere woorden: u kunt de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen met toestemming van het UWV, via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of met instemming van de werknemer. Bovendien moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Ook uw werknemer kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, mits hij zich aan de opzegtermijn houdt.

  Geen tussentijds opzegbeding

  Als geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen, kan de arbeidsovereenkomst in principe niet tussentijds worden beëindigd. Wordt desondanks tussentijds opgezegd, dan kan de niet-opzeggende partij een schadevergoeding vorderen bij de kantonrechter. Bij onrechtmatige tussentijdse opzegging door de werkgever kan de werknemer bovendien de vernietiging van deze opzegging bij de kantonrechter verzoeken.

  Zonder tussentijds opzegbeding kan het tijdelijk contract toch tussentijds worden opgezegd: