Wat moet ik regelen in een shop-in-shopovereenkomst?

Naast afspraken over de hoogte van de gebruiksvergoeding/huurprijs, de duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging van de samenwerking, zijn er ook andere belangrijke zaken waarover de hoofdwinkelier en shop-in-shophouder afspraken dienen te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afspraken over de inrichting, het personeel en het onderhoud van de shop-in-shop.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Hoe kan de huurprijs van winkelruimte worden aangepast?

  De wet biedt een uitgebreide regeling voor huurprijsherziening, naast de jaarlijkse indexering uit de huurovereenkomst. De verhuurder kan die regeling toepassen voor huurverhoging, de huurder voor huurverlaging. Huurprijsherziening is mogelijk aan het einde van de overeengekomen huurtermijn of wanneer ten minste 5 jaar zijn verstreken sinds de laatste huurprijsherziening.

  De nieuwe huurprijs wordt gerelateerd aan de gemiddelde huurprijs die in de voorafgaande 5 jaar is betaald voor vergelijkbare winkelruimte ter plaatse. Deskundigen brengen daarover advies uit. Als partijen het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs kunnen zij de rechter vragen om de nieuwe huurprijs vast te stellen.

  In de huurovereenkomst kunnen partijen afwijken van deze wettelijke regeling. Ook kunnen huurder en verhuurder in onderling overleg een tussentijdse aanpassing van de huurprijs overeenkomen.

 • Mag ik mijn beroep/bedrijf uitoefenen in het pand dat ik heb gevonden?

  Dat hangt af van het bestemmingsplan en eventueel de erfpachtvoorwaarden en huurovereenkomst. In het gemeentelijke bestemmingsplan is vastgelegd welk gebruik op een bepaald perceel is toegestaan, bijvoorbeeld: wonen, detailhandel, bedrijf, kantoor of maatschappelijk.

  Afwijking van het bestemmingsplan is soms mogelijk met een omgevingsvergunning. Zo kan uw bedrijf toch in het gevonden pand worden gerealiseerd.

  Laat dus een deskundige het bestemmingsplan beoordelen voordat u een pand koopt of huurt.