Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

Een rechtspersoon, zoals een BV, NV, vereniging of stichting, kan alleen deelnemen aan het economische verkeer wanneer zij wordt vertegenwoordigd door natuurlijke personen. Dit zijn over het algemeen de bestuurders.

De bestuurders sluiten contracten namens de rechtspersoon. Als de onderneming de afspraken uit deze contracten niet nakomt of als zij schade veroorzaakt, dan kan de onderneming hierop worden aangesproken, niet de bestuurders. Toch kunnen bestuurders in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden (extern) of door het bedrijf zelf (intern).

Deel op social media

Gerelateerde vragen

  • Wanneer moet ik de ondernemingsraad raadplegen?

    Als een bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft, dan moet het bestuur bij het nemen van een aantal besluiten om het advies of de instemming van de ondernemingsraad (OR) vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om besluiten over de overdracht van de onderneming of de wijziging van een pensioenregeling. Als het bestuur geen advies inwint van de OR of het advies van de OR niet (geheel) overneemt, dan kan de OR beroep instellen tegen het besluit.

  • Is mijn bedrijf verplicht commissarissen aan te stellen?

    Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om commissarissen aan te stellen. Zij hebben deze doorgaans zitting in een afzonderlijke Raad van Commissarissen (RvC), maar in een one-tier model maken zij als niet-uitvoerende bestuurders deel uit van de Raad van Bestuur van de vennootschap. Een bedrijf valt te kwalificeren als een structuurvennootschap, wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden.