Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

Een rechtspersoon, zoals een BV, NV, vereniging of stichting, kan alleen deelnemen aan het economische verkeer wanneer zij wordt vertegenwoordigd door natuurlijke personen. Dit zijn over het algemeen de bestuurders.

De bestuurders sluiten contracten namens de rechtspersoon. Als de onderneming de afspraken uit deze contracten niet nakomt of als zij schade veroorzaakt, dan kan de onderneming hierop worden aangesproken, niet de bestuurders. Toch kunnen bestuurders in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden (extern) of door het bedrijf zelf (intern).