Mogen een distributeur en leverancier prijsafspraken maken?

In een distributieovereenkomst mogen partijen afspraken vastleggen over de prijs die de distributeur moet betalen voor de afname van de producten of diensten van de leverancier. Afspraken over de wederverkoopprijs (de prijs waarvoor de distributeur de producten van de leverancier verkoopt) zijn echter niet altijd geoorloofd.

De leverancier mag wel een maximale wederverkoopprijs opleggen aan de distributeur of een adviesprijs opgeven voor de wederverkoop. Afspraken over minimum- of vaste wederverkoopprijzen zijn echter verboden prijsafspraken .

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Wat is het verschil tussen distributie en agentuur?

  De distributieovereenkomst en agentuurovereenkomst worden vaak door elkaar gehaald. Logisch, er zijn veel overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen distributie en agentuur:

  • De agent handelt in naam en voor rekening en risico van de leverancier of producent (de principaal), terwijl de distributeur wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, die optreedt in eigen naam en voor eigen rekening en risico.
  • Bij de beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de agent meestal recht op een wettelijke klantenvergoeding (goodwill-vergoeding). De distributeur heeft dit recht niet.
  • De agentuurovereenkomst is wettelijk geregeld waardoor de agent enige bescherming geniet, terwijl de distributieovereenkomst een onbenoemde overeenkomst is. Dit maakt dat partijen bij een distributieovereenkomst vrij zijn om de afspraken te maken die zij willen en dat vooral ook moeten doen, aangezien er anders niets geregeld is.
  • De opzegtermijn bij een distributieovereenkomst is in de regel een stuk langer dan de wettelijke opzeggingstermijn bij een agentuurovereenkomst.