Mag de koper van een verhuurde kantoorruimte de huurprijs verhogen?

Nee. De huurprijs van een kantoorruimte kan slechts worden aangepast als de huurder en de verhuurder dat in de huurovereenkomst of in een nadere overeenkomst hebben afgesproken. Is in de huurovereenkomst niets bepaald over huurprijsaanpassing en stemt de huurder niet in met de huurverhoging, dan mag de verhuurder de huur niet verhogen.