Hoe richt ik een BV/NV op?

Voor het starten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of een naamloze vennootschap (NV) dient u een aantal stappen te doorlopen. Zo moet u een oprichtingsakte laten opmaken en bekrachtigen, het minimumstartkapitaal in de onderneming storten en de onderneming registeren. De procedure voor het oprichten van een BV lijkt sterk op die voor het oprichten van een NV, maar verschilt toch ook op een belangrijk punt: het vereiste minimum startkapitaal.

Bij het oprichten van een bedrijf is het van belang dat het bedrijf meteen goed wordt ingericht. Zo moeten de statutaire structuur en de interne samenwerkingen worden vormgegeven (aandeelhouders dienen onderlinge afspraken bijvoorbeeld te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst). Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste wijze gebeurt, is het aan te raden om een advocaat in te schakelen.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Hoe kunnen de gezonde onderdelen van een concern veilig worden gesteld bij een reorganisatie?

  Verkeert een deel van uw bedrijf in financiële moeilijkheden, maar zijn er ook onderdelen die nog steeds rendabel zijn? Dan kunt u deze onderdelen mogelijk nog redden. De winstgevende dochters van de groepsmaatschappij moeten hiertoe in een ander, nieuw verband worden ondergebracht. De niet-winstgevende blijven achter in het concern, dat wordt geliquideerd. Het nieuwe verband, waarin de gezonde dochters zijn ondergebracht, kan worden voortgezet.

 • Wat zijn de belangrijkste rechten en bevoegdheden van aandeelhouders?

  In ruil voor hun investering in uw bedrijf, krijgen aandeelhouders een aandeel in het bedrijf. Dit aandeel geeft hen een aantal rechten en bevoegdheden.

  Rechten aandeelhouders:

  • dividendrecht (recht op uitkering van een deel van de winst van het bedrijf), en
  • stemrecht (tijdens een aandeelhoudersvergadering).

  Bevoegdheden aandeelhouders:

  • bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering;
  • indienen van een enquêteverzoek;
  • Benoeming en ontslag bestuurders;
  • vaststellen van de jaarrekening;
  • beslissen over de wijziging van de statuten, en
  • beslissen over het beloningsbeleid voor bestuurders.