Hoe kunnen de gezonde onderdelen van een concern veilig worden gesteld bij een reorganisatie?

Verkeert een deel van uw bedrijf in financiële moeilijkheden, maar zijn er ook onderdelen die nog steeds rendabel zijn? Dan kunt u deze onderdelen mogelijk nog redden. De winstgevende dochters van de groepsmaatschappij moeten hiertoe in een ander, nieuw verband worden ondergebracht. De niet-winstgevende blijven achter in het concern, dat wordt geliquideerd. Het nieuwe verband, waarin de gezonde dochters zijn ondergebracht, kan worden voortgezet.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Wanneer moet ik de ondernemingsraad raadplegen?

  Als een bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft, dan moet het bestuur bij het nemen van een aantal besluiten om het advies of de instemming van de ondernemingsraad (OR) vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om besluiten over de overdracht van de onderneming of de wijziging van een pensioenregeling. Als het bestuur geen advies inwint van de OR of het advies van de OR niet (geheel) overneemt, dan kan de OR beroep instellen tegen het besluit.

 • Wat zijn de belangrijkste rechten en bevoegdheden van aandeelhouders?

  In ruil voor hun investering in uw bedrijf, krijgen aandeelhouders een aandeel in het bedrijf. Dit aandeel geeft hen een aantal rechten en bevoegdheden.

  Rechten aandeelhouders:

  • dividendrecht (recht op uitkering van een deel van de winst van het bedrijf), en
  • stemrecht (tijdens een aandeelhoudersvergadering).

  Bevoegdheden aandeelhouders:

  • bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering;
  • indienen van een enquêteverzoek;
  • Benoeming en ontslag bestuurders;
  • vaststellen van de jaarrekening;
  • beslissen over de wijziging van de statuten, en
  • beslissen over het beloningsbeleid voor bestuurders.