Hoe kan ik de arbeidsovereenkomst met mijn werknemer beëindigen?

U kunt op verschillende manieren een arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigen:

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Wat zijn de uitzonderingen op de transitievergoeding?

  Soms hoeft u geen transitievergoeding te betalen of moet u een lagere of juist een hogere transitievergoeding betalen:

  Geen transitievergoeding

  U bent geen transitievergoeding verschuldigd als:

  • de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (meestal bij ontslag op staande voet);
  • u in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling aan u is verleend; of
  • op u de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen; of
  • als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

  Compensatieregeling transitievergoeding

  U kunt bij het UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is.

 • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met mijn werknemer loopt bijna af. Wat moet ik doen?

  Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt in principe automatisch – zonder dat voorafgaande opzegging nodig is – op de overeengekomen einddatum.

  Uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomst moet u de werknemer informeren over het vervolg van de arbeidsrelatie (‘aanzegplicht’). U moet uw werknemer schriftelijk laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Meldt u niet (tijdig) of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet? Dan bent u een vergoeding aan de werknemer verschuldigd. Komt u uw aanzegplicht niet na en wordt bovendien de arbeidsovereenkomst voortgezet, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd, maar maximaal één jaar, onder dezelfde voorwaarden. U heeft overigens geen aanzegplicht bij een tijdelijk contract waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld of van minder dan zes maanden.