Hoe kan de huurprijs van winkelruimte worden aangepast?

De wet biedt een uitgebreide regeling voor huurprijsherziening, naast de jaarlijkse indexering uit de huurovereenkomst. De verhuurder kan die regeling toepassen voor huurverhoging, de huurder voor huurverlaging. Huurprijsherziening is mogelijk aan het einde van de overeengekomen huurtermijn of wanneer ten minste 5 jaar zijn verstreken sinds de laatste huurprijsherziening.

De nieuwe huurprijs wordt gerelateerd aan de gemiddelde huurprijs die in de voorafgaande 5 jaar is betaald voor vergelijkbare winkelruimte ter plaatse. Deskundigen brengen daarover advies uit. Als partijen het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs kunnen zij de rechter vragen om de nieuwe huurprijs vast te stellen.

In de huurovereenkomst kunnen partijen afwijken van deze wettelijke regeling. Ook kunnen huurder en verhuurder in onderling overleg een tussentijdse aanpassing van de huurprijs overeenkomen.