Diensten voor ondernemingsraden

Russell Advocaten helpt u om inspraak te hebben, ook als het juridisch ingewikkeld wordt

Het is belangrijk voor ondernemingsraden om op te komen voor de belangen van de werknemers, maar continuïteit van de organisatie is ook in hun belang. Omdat wij ook bestuurders adviseren, zijn wij goed bekend met hun wensen. Deze kennis zetten wij in om zaken effectief en strategisch aan te pakken.

Onze advocaten adviseren in het Nederlands, Engels en Duits. Ook als u bij een internationale onderneming werkzaam bent, bent u bij ons dus aan het goede adres.

U kunt gebruikmaken van de volgende diensten:

Juridisch advies

Wij bieden u als ondernemingsraad onder andere:

  • advisering en begeleiding bij advies- en instemmingsaanvragen;
  • advisering bij het opstellen of het checken van documenten zoals een OR-reglement, regeling voor OR-verkiezingen, ondernemingsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenpakket;
  • advisering over de verhouding tussen ondernemingsraden binnen een concern of tussen de ondernemingsraad en een vakbond.

U kunt ons op elk moment bij uw zaak betrekken en afhankelijk van uw wensen kunnen wij u zowel op de voor- als achtergrond adviseren.

Procederen

Soms lukt het niet om conflicten in onderling overleg op te lossen. In dat geval kunnen wij juridische stappen voor uw ondernemingsraad ondernemen bij de kantonrechter en bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Strategie

Als ondernemingsraad moet u vaak onder tijdsdruk over belangrijke zaken adviseren. Met name als er tegelijkertijd meerdere advies- en/of instemmingsaanvragen spelen is het belangrijk om goed en strategisch te plannen, zodat er geen termijnen worden gemist of de ondernemingsraad voor voldongen feiten wordt geplaatst. Wanneer moet er een overlegvergadering plaatsvinden? Hoe kan de bestuurder het beste benaderd worden? Welke informatie is er nog nodig? Onze advocaten kunnen uw ondernemingsraad niet alleen juridisch, maar ook bij de strategie en de prioritering van actiepunten ondersteunen.

Trainingen

U kunt ook gebruik maken van onze op maat gesneden cursussen en seminars voor ondernemingsraden. Deze cursussen kunnen zowel op locatie als bij ons op kantoor worden georganiseerd. Wij kijken graag samen met u naar uw wensen en denken met u mee over de invulling daarvan.

Reorganisatie

Wat de OR tijdens een reorganisatie beslist heeft vaak verstrekkende gevolgen voor zowel de werknemers als de onderneming. Beslissingen nemen bij een reorganisatie is een complexe zaak. Bij een reorganisatie kunnen namelijk bedrijfseconomische, organisatorische, juridische en/of uitvoeringskwesties spelen. Ook kan een reorganisatieproces lang duren en kan het moeilijk zijn om overzicht te houden. Daarnaast is de rol van de OR soms onduidelijk omdat er ook een vakbond is betrokken. Onze advocaten kunnen u gedurende het reorganisatieproces adviseren en begeleiden.

Pensioenregeling

Bij vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling moet de ondernemingsraad om instemming worden gevraagd. Het pensioenrecht is een rechtsgebied op zich en vereist specialistische kennis. Onze pensioenexperts ondersteunen u bij het succesvol doorlopen van het instemmingstraject.

Mediation

Soms kan de communicatie tussen de ondernemingsraad en een bestuurder stroef verlopen door een onderling conflict. Door mediation kan het conflict worden aangepakt en tot een oplossing worden gekomen. Russell Advocaten beschikt over een geregistreerde mediator. Wij ondersteunen u graag, zodat het overleg weer soepel kan verlopen.

Terug naar diensten