Het Pad der Gerechtigheid (2005) [Kunst en recht]
Bijbel, recht en picturale kunst als hoekstenen van civilisatie en cultuur

De verhouding tussen kunst, cultuur en recht blijft de gemoederen bezighouden. Het recht beïnvloedt immers iedere sector van het maatschappelijk leven, ook de kunst en de cultuur. Het recht regelt echter niet alleen de voorwaarden waaronder kunst en cultuur kunnen bloeien; het vormt ook op zichzelf een hoeksteen van civilisatie en cultuur. En omgekeerd zijn civilisatie en cultuur noodzakelijke voorwaarden voor ieder rechtsstelsel.

Dit boekje beoogt een inleiding te verschaffen tot het denken over recht en cultuur in het algemeen en de picturale kunst in het bijzonder. In aansluiting op enkele principiële vragen uit de verschillende rechtsgebieden die op het kantoor van Russell Advocaten aan de orde komen, wordt de historische ontwikkeling van enkele leerstukken van het hedendaagse Nederlandse recht beschreven met behulp van gegevens ontleend aan de Bijbel en aan het Romeinse recht, geïllustreerd met tekeningen en schilderijen. Die keuze is niet toevallig: zowel de kunstgeschiedenis als de rechtsgeschiedenis zijn op Europees niveau doordrenkt van aan de Bijbel ontleende elementen.

Dit boekje probeert de samenhang te illustreren die bestaat tussen drie van de grote, vormende elementen van onze cultuur, de Bijbel, het recht en de picturale kunst. Dit verklaart ook de drieslag in de titel. De voornaamste bronnen voor de illustraties vormen Jan Luijken en Gustave Doré.

Het Pad der Gerechtigheid is in zekere zin een vervolg een op het eerder verschenen De Regelen der Kunst II. Het onderscheidt zich echter van zijn voorganger doordat het naast en tegenover de vroegere, meer op de dagelijkse praktijk van het advocatenkantoor gerichte beschouwingen, nu een meer principiële benadering van de verhouding tussen kunst, cultuur en recht geeft.