De Regelen der Arbeidsverhouding (2004) [Arbeidsrecht]

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Het arbeidsrecht is daarom ook voor ons allen interessant. Bij beantwoording van vraagstukken in het arbeidsrecht zijn, naast juridische aspecten, bij uitstek de feiten en omstandigheden van het concrete geval belangrijk. Dit maakt dat de rechtspraak in het arbeidsrecht ook voor niet-juristen leuk is om te lezen.

Het boek De Regelen der Arbeidsverhouding behandelt negentien arbeidsrechtelijke thema’s, die aan de hand van de rechtspraak uiteengezet worden. Diverse onderwerpen passeren de revue, zoals bij het individuele arbeidsrecht het ontslag op staande voet, liefde op het werk, leeftijdsdiscriminatie en de voetballer en bij het collectieve arbeidsrecht de CAO, de ondernemingsraad en het collectieve actierecht. Zowel de positie van de werknemer, de werkgever, de vakbond als de ondernemingsraad komen hiermee aan bod.
Dit boek legt op toegankelijke wijze uit welke rechtsregels een rol kunnen spelen in de arbeidsverhoudingen van partijen die deelnemen aan het arbeidsproces.