De Regelen der Kunst II (2003) [Kunst en recht]

De handel in kunst en antiek is in Nederland van groot belang, niet alleen vanuit cultureel perspectief, maar ook in financieel-economisch opzicht. Men zou verwachten dat voor een dergelijk belangrijke sector alle voor de hand liggende rechtsvragen inmiddels wel gesteld en beantwoord zijn. Niets blijkt echter minder waar. Iedere dag doen zich binnen de kunst- en antiekhandel nieuwe vragen voor.

In dit boekje komt een aantal van die vragen aan de orde, zoals de authenticiteit van het kunstvoorwerp of valse toeschrijvingen, maar ook het verschil tussen een onverbindende aanprijzing enerzijds en een garantie anderzijds. Daarnaast passeren vraagstukken met betrekking tot geroofde kunstvoorwerpen, illegaal geëxporteerde objecten of gestolen kunst de revue, en tenslotte enige moderne verschijningsvormen van de koop van kunst en antiek, zoals de koop op afbetaling of de koop via het Internet.

Het boekje legt in begrijpelijke taal uit welke rechtsregels in het bijzonder een rol spelen bij de kunst- en antiekhandel en wat er zal gebeuren als één van beide partijen, de koper of de verkoper, zich niet aan die regels houdt. Het bevat dus tal van raadgevingen voor de handelaar en voor de consument hoe te handelen, teneinde achteraf problemen te voorkomen. Ten slotte vestigt het de aandacht op een aantal internationale ontwikkelingen die met verrassende snelheid op ons afkomen.