De Regelen der Onderneming (2008) [Ondernemingsrecht]

Ondernemen is ‘in’. Veel mensen kiezen ervoor zelf een bedrijf te beginnen, maar lopen tegen talloze wetten en regels aan; wetten en regels die zekerheid willen bieden aan ondernemers, maar die soms ook een belemmering vormen voor het vrije bedrijf. Niet alleen ondernemers, maar ook commissarissen, aandeelhouders, ondernemingsraden en zelfs werknemers krijgen te maken met het ondernemingsrecht. Hierdoor zal De Regelen der Onderneming voor velen interessant zijn.

In dit boek wordt een aantal belangrijke onderdelen van het ondernemingsrecht en met name het BV-recht besproken. Naast het weergeven van de voornaamste wetgeving ligt hierbij de nadruk op de toepassing daarvan in de juridische praktijk. Veel aandacht is er voor de positie en aansprakelijkheid van bestuurders, maar ook voor de medezeggenschap van werknemers. De wisselingen in het bedrijf door bijvoorbeeld overgang van onderneming worden belicht met hun juridische gevolgen. Ook komen enkele regels rond de vestiging aan bod, terwijl tevens wordt ingegaan op de ingrijpende wijzigingen die het vennootschapsrecht de komende jaren voorzienbaar zal ondergaan. Al met al biedt De Regelen der Onderneming voor juristen en niet-juristen een heldere inleiding in enkele juridische aspecten van het ondernemerschap.